Masz pytania? Zadzwoń 886 070 650

Jak odebrać dom od dewelopera

Odbiór domu od dewelopera | 886 070 650

W poniższym artykule wyjaśniamy, jak najrozsądniej odebrać dom od dewelopera.

Potrzebujesz odbioru technicznego?

Zarezerwuj odbiór

Odbiór domu, zakupionego na rynku pierwotnym, jest jednym z najważniejszych momentów transakcji. Dla kupującego, jeżeli nie miał on możliwości wcześniejszego zobaczenia budynku, jest to okazja do pierwszego wejścia do ukończonego domu, wcześniej oglądanego jedynie na projekcie. Dlatego tak ważne jest dokładne jego sprawdzenie podczas odbioru. Kiedy jest on przeprowadzany i jakie kwestie wymagają szczególnej uwagi ze strony kupującego bądź osoby odbierającej dom w jego imieniu?

Odbiór domu od dewelopera krok po kroku

Zaproszenia na odbiór spodziewać się można po ukończeniu realizacji budynku, czego zwieńczeniem jest otrzymanie przez dewelopera pozwolenia na jego użytkowanie. Jeszcze przed uzyskaniem wspomnianego pozwolenia możliwe jest przeprowadzenie wstępnego odbioru, ale zależy to od praktyk, stosowanych przez dewelopera. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest usunięcie przez dewelopera stwierdzonych w domu usterek jeszcze przed właściwym odbiorem, co może wpłynąć na znaczne przyspieszenie całej procedury, a z punktu widzenia nabywcy oznaczać może, że prace wykończeniowe będą mogły zostać rozpoczęte wcześniej.

Standardowo jednak odbiór przeprowadzany jest już w budynku formalnie ukończonym.

Deweloper zaprasza na niego nabywców, wskazując najczęściej konkretny jego termin, który jeżeli nie jest dogodny dla strony kupującej, można zmienić w porozumieniu z deweloperem. Alternatywnym rozwiązaniem jest wyznaczenie pełnomocnika, który w imieniu nabywcy stawi się na odbiór. W takiej sytuacji konieczne będzie przygotowanie pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego przede wszystkim dane pełnomocnika oraz wskazanie czynności, do wykonania której jest on umocowany. Ustawa deweloperska dopuszcza możliwość zrealizowania odbioru przez wskazaną przez nabywcę osobę, dzięki czemu w imieniu kupującego dom odebrać może inspektor budowlany lub inżynier, posiadający stosowaną wiedzę oraz niezbędne doświadczenie w tym zakresie. Usługę odbioru technicznego oferuje firma Odbiory Mieszkań, i skorzystanie z niej warto rozważyć, jeżeli przygotowujemy się do odbioru domu od dewelopera.

Odbiór domu od dewelopera na co zwrócić uwagę

Podczas odbioru kluczowe jest sprawdzenie zgodności prac, które zostały zrealizowane, z dokumentacją umowną, a także z obowiązującymi normami budowlanymi oraz prawem budowlanym. Dlatego tak istotne jest, aby osoba przeprowadzająca odbiór była w stanie taką weryfikację przeprowadzić w oparciu  o znajomość obowiązujących regulacji, a także zasad sztuki budowlanej.

W trakcie odbioru skontrolować należy kilka podstawowych kwestii. Należą do nich:

 • wszystkie instalacje w budynku (elektryczna, gazowa, wentylacyjna, wodno-kanalizacyjna). Warto tu jednak zaznaczyć, że formalne ich sprawdzenie, potwierdzone sporządzeniem stosownych protokołów, przeprowadzane jest przez osoby do tego uprawnione. W trakcie obioru sprawdzić powinniśmy takie kwestie, jak zgodność ułożenia instalacji z projektem bądź ich ilość;
 • ściany, tynki, podłogi (kąty proste, grubość tynków, stan ścian);
 • stolarka okienna i drzwiowa pod kątem usterek i uszkodzeń mechanicznych;
 • dach i obróbki blacharskie;
 • przynależności.

Dom warto, jest również sprawdzić przy użyciu kamery termowizyjnej, co pozwala na zlokalizowanie wszelkich nieszczelności i mostków termicznych. Wszystkie zidentyfikowane w trakcie odbioru usterki wpisać należy do sporządzanego podczas odbioru protokołu, na którego podstawie deweloper będzie naprawiał uznane przez siebie za zasadne wady. Zgodnie z ustawą deweloperską deweloper powinien do usterek odnieść się w ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu i naprawić je w ciągu 30 dni od daty odbioru technicznego.

Przykładowe usterki podczas odbiorów

Ujęcie ściany z widocznym brakiem grzejnika, co sprawdzono na odbiorze domu od dewelopera.Brak grzejnika to niebagatelna usterka. Trzeba wiedzieć, że podczas odbioru domu od dewelopera mogą przydarzyć się i takie sytuacje. Pamiętaj, że wtedy możesz użyć protokołu odbioru na swoją korzyść.


Brak kąta prostego w kuchni na odbiorze domu od dewelopera.Na zdjęciu zaznaczono brak kąta prostego w pomieszczeniu, gdzie ma znajdować się kuchnia. To może generować dodatkowe wydatki na meble pod wymiar. Nie warto przepłacać, skoro deweloper powinien usunąć usterkę.


Widoczny brak blachy na elewacji domu, wykryty podczas odbioru domu od dewelopera.Odbiór mieszkania od dewelopera to bardzo ważna czynność, na podstawie której możesz odwoływać się do dewelopera o naprawę. Tutaj usterka — brak części elewacji — jest widoczna gołym okiem, ale nie zawsze tak jest, więc warto umówić odbiór ze specjalistą.

Protokół odbioru domu od dewelopera

W protokole odbioru powinno znaleźć się kilka podstawowych informacji, w tym:

 • dane uczestników odbioru,
 • dane identyfikacyjne nieruchomości,
 • numer umowy, na podstawie której odbiór jest przeprowadzany,\
 • lista wad i usterek (na przykład z podziałem na pomieszczenia lub kategorie),
 • podpisy stron.

Dzięki skorzystaniu ze wsparcia inżyniera lub inspektora z firmy Odbiory Mieszkań zyskamy pewność, że wszystkie usterki zostaną wpisane we właściwy sposób do protokołu, a cały proces przebiegnie sprawnie. Co ważne, duża ilość usterek nie powinna stanowić podstawy do odmowy odbioru domu od dewelopera. Tak naprawdę właśnie podpisanie protokołu oznacza zobowiązanie dewelopera do usunięcia istniejących wad.

Warto tu rozróżnić też kwestie odbioru oraz przekazania kluczy, które nie muszą być równoznaczne. Klucze podczas odbioru otrzymamy od dewelopera jeżeli tak stanowi zawarta przez nas umowa deweloperska. W innym przypadku wejdziemy w ich posiadanie już po zawarciu z deweloperem umowy przyrzeczonej.

2021-06-20 (zaktualizowano: 2021-06-20)

autor posta Dyla

Tekst autorstwa

Marek Dyla

Potrzebujesz odbioru technicznego?

Zarezerwuj odbiór

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 40 opinii.

Dlaczego warto zamówić profesjonalny odbiór mieszkania?

Odbiór samemu

Odbiór z inżynierem

dokładność i spostrzegawczość
dokładność i spostrzegawczość
dokładność i spostrzegawczość
wykształcenie techniczne
wykształcenie techniczne
wykształcenie techniczne
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
znajomość sztuczek dewelopera
znajomość sztuczek dewelopera
znajomość sztuczek dewelopera
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów
badanie termowizyjne kamerami o wysokiej rozdzielczości
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów

Odbiór samemu

 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • brak nowoczesnego sprzętu
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.

Odbiór z inżynierem

 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nasi inżynierowie mają nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
 • dostęp do płatnych norm i certyfikatów
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne z pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości.

Ponadto, nasi inżynierowie są certyfikowani przez:

infrared training center logo instytut techniki budowlanej logo

Nasze usługi

Odbiór techniczny mieszkania

Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera

Zamów odbiór mieszkania
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
Odbiór z termowizją

Odbiór z termowizją

Zamów odbiór z termowizją
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • wentylacja
  w którym kierunku działa
 • nieszczelność okien
  ubytki ciepła
 • niedociągnięcia i rażące błędy
  w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych
Odbiór domu

Odbiór domu
od dewelopera

Zamów odbiór domu
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • elewacja
  pęknięcia, odchylenia, zacieki
 • dach
  zacieki i stan dachówek
 • schody
  równość stopni, zgodność z normami
 • zagospodarowanie otoczenia
  niwelacja terenu, podjazd, ogrodzenie
Inspekcja mieszkania lub domu na rynku wtórnym

Inspekcja mieszkania lub domu na rynku wtórnym

Zamów inspekcję

Podczas sprawdzenia domu lub mieszkania na rynku wtórnym zweryfikujemy m.in. mostki termiczne, instalacje do wymiany, metraż oraz koszt remontu.

 • Argumenty do zbicia ceny
  w raporcie z inspekcji nieruchomości na rynku wtórnym dostarczymy Państwu argumenty (np. zły stan techniczny instalacji, niższy niż rzeczywisty metraż), które umożliwią zbicie ceny ze sprzedawcą
 • Usterki, wady, elementy do naprawy
  podczas inspekcji mieszkania lub domu na rynku wtórnym w przejrzystym raporcie podsumujemy stan techniczny nieruchomości, wskażemy elementy wadliwe oraz do wymiany/naprawy
 • Instalacje
  zweryfikujemy, które z instalacji w nieruchomości są przestarzałe, a tym samym kwalifikują się do szybkiej wymiany
 • Termowizja
  wskażemy mostki termiczne, przedmuchy, obecność zwierząt takich jak kuny na poddaszu, wykryjemy grzyba i inne ogniska korozji biologicznej
 • Metraż
  rzeczywisty metraż nieruchomości na rynku wtórnym często nie jest zgodny z metrażem z ogłoszenia lub księgi wieczystej
 • Koszty remontu
  w naszym raporcie oszacujemy koszty remontu domu lub mieszkania na rynku wtórny
Sprawdzenie firmy remontowej

Sprawdzenie firmy remontowej

Zamów usługę

Większość remontów wiąże się z niedoróbkami wykonawców. Wykonujemy audyty ekip remontowych i firm wykończeniowych.

 • Podłogi i ściany
  sprawdzimy poprawność wykonania przez firmę remontową płytek, paneli, desek, parkietów oraz jakość m.in. tynków i ścian
 • Sucha zabudowa
  zweryfikujemy, jak fachowcy od remontu wykonali m.in. podwieszane sufity, ścianki działowe, płaszczyzny, piony i poziomy
 • Instalacje
  sprawdzimy wykonanie przez wykończeniowców instalacji, m.in. liniowość włączników i gniazdek elektrycznych, a także zgodność punktów instalacyjnych z projektem
 • Zgodność z umową
  jeżeli zawarli Państwo z firmą wykończeniową pisemną umowę na wykończenie, zweryfikujemy, czy wykonany remont uwzględnia wszystkie punkty z umowy
 • Inne niedoróbki
  zweryfikujemy m.in. poprawność zamontowanych mebli na wymiar, podłączenie sprzętów AGD i RTV do punktów elektrycznych, odpływ prysznica itp.
 • Raport z audytu remontu
  po każdym audycie remontu wysyłamy Państwu raport z podsumowaniem głównych niedoróbek wraz z zaznaczeniem ich na rzucie kondygnacji
Badanie termowizyjne

Badanie termowizyjne

Zamów badanie

Wykonujemy badania termowizyjne budynków pod kątem m.in. nieszczelności, zawilgoceń oraz bytowania zwierząt domowych.

 • Zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • Instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • Ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • Wentylacja
  w którym kierunku działa
 • Nieszczelność okien
  ubytki ciepła
 • Niedociągniecia
  i rażące błędy w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

odbiory mieszkań

tel. 886 070 650

kontakt@odbiorymieszkan.info

Umowa deweloperska