Warto współpracować z zaufanymi specjalistami!

5.0/5

Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Gdańsk, Gdynia i Sopot

Odbiory mieszkań i domów od dewelopera w Trójmieście z doświadczonymi inżynierami.

Warto współpracować z zaufanymi specjalistami!

5.0/5

Zarezerwuj termin odbioru!

Dlaczego polecamy nasze usługi odbioru technicznego mieszkania w Gdańsku?

Nasi inżynierowie wykonali dziesiątki odbiorów technicznych mieszkań na terenie Trójmiasta.

Odbiór mieszkania lub domu
z doświadczonym
inżynierem

odbiór mieszkania lub domu Zarezerwuj

Dlaczego warto zamówić profesjonalny odbiór mieszkania?

Odbiór samemu

Odbiór z inżynierem

dokładność i spostrzegawczość
dokładność i spostrzegawczość
dokładność i spostrzegawczość
wykształcenie techniczne
wykształcenie techniczne
wykształcenie techniczne
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
znajomość sztuczek dewelopera
znajomość sztuczek dewelopera
znajomość sztuczek dewelopera
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów
badanie termowizyjne kamerami o wysokiej rozdzielczości
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów

Odbiór samemu

 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • brak nowoczesnego sprzętu
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.

Odbiór z inżynierem

 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nasi inżynierowie mają nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
 • dostęp do płatnych norm i certyfikatów
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne z pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości.

Opinie z odbiorów mieszkań w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Klienci dobrze wyrażają się o naszych usługach odbioru mieszkania i domu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Kompleksowy odbiór domu
lub mieszkania od
dewelopera

Kompleksowy odbiór domu Zarezerwuj

Nasze usługi

Odbiór techniczny mieszkania

Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera Gdańsk Gdynia Sopot

Zamów odbiór mieszkania
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
Odbiór z termowizją

Odbiór z termowizją

Zamów odbiór z termowizją
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • wentylacja
  w którym kierunku działa
 • nieszczelność okien
  ubytki ciepła
 • niedociągnięcia i rażące błędy
  w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych
Odbiór domu

Odbiór domu
od dewelopera Gdańsk Gdynia Sopot

Zamów odbiór domu
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • elewacja
  pęknięcia, odchylenia, zacieki
 • dach
  zacieki i stan dachówek
 • schody
  równość stopni, zgodność z normami
 • zagospodarowanie otoczenia
  niwelacja terenu, podjazd, ogrodzenie
Inspekcja mieszkania lub domu na rynku wtórnym

Inspekcja mieszkania lub domu na rynku wtórnym

Zamów inspekcję

Podczas sprawdzenia domu lub mieszkania na rynku wtórnym zweryfikujemy m.in. mostki termiczne, instalacje do wymiany, metraż oraz koszt remontu.

 • Argumenty do zbicia ceny
  w raporcie z inspekcji nieruchomości na rynku wtórnym dostarczymy Państwu argumenty (np. zły stan techniczny instalacji, niższy niż rzeczywisty metraż), które umożliwią zbicie ceny ze sprzedawcą
 • Usterki, wady, elementy do naprawy
  podczas inspekcji mieszkania lub domu na rynku wtórnym w przejrzystym raporcie podsumujemy stan techniczny nieruchomości, wskażemy elementy wadliwe oraz do wymiany/naprawy
 • Instalacje
  zweryfikujemy, które z instalacji w nieruchomości są przestarzałe, a tym samym kwalifikują się do szybkiej wymiany
 • Termowizja
  wskażemy mostki termiczne, przedmuchy, obecność zwierząt takich jak kuny na poddaszu, wykryjemy grzyba i inne ogniska korozji biologicznej
 • Metraż
  rzeczywisty metraż nieruchomości na rynku wtórnym często nie jest zgodny z metrażem z ogłoszenia lub księgi wieczystej
 • Koszty remontu
  w naszym raporcie oszacujemy koszty remontu domu lub mieszkania na rynku wtórny
Sprawdzenie firmy remontowej

Sprawdzenie firmy remontowej

Zamów usługę

Większość remontów wiąże się z niedoróbkami wykonawców. Wykonujemy audyty ekip remontowych i firm wykończeniowych.

 • Podłogi i ściany
  sprawdzimy poprawność wykonania przez firmę remontową płytek, paneli, desek, parkietów oraz jakość m.in. tynków i ścian
 • Sucha zabudowa
  zweryfikujemy, jak fachowcy od remontu wykonali m.in. podwieszane sufity, ścianki działowe, płaszczyzny, piony i poziomy
 • Instalacje
  sprawdzimy wykonanie przez wykończeniowców instalacji, m.in. liniowość włączników i gniazdek elektrycznych, a także zgodność punktów instalacyjnych z projektem
 • Zgodność z umową
  jeżeli zawarli Państwo z firmą wykończeniową pisemną umowę na wykończenie, zweryfikujemy, czy wykonany remont uwzględnia wszystkie punkty z umowy
 • Inne niedoróbki
  zweryfikujemy m.in. poprawność zamontowanych mebli na wymiar, podłączenie sprzętów AGD i RTV do punktów elektrycznych, odpływ prysznica itp.
 • Raport z audytu remontu
  po każdym audycie remontu wysyłamy Państwu raport z podsumowaniem głównych niedoróbek wraz z zaznaczeniem ich na rzucie kondygnacji
Badanie termowizyjne

Badanie termowizyjne

Zamów badanie

Wykonujemy badania termowizyjne budynków pod kątem m.in. nieszczelności, zawilgoceń oraz bytowania zwierząt domowych.

 • Zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • Instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • Ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • Wentylacja
  w którym kierunku działa
 • Nieszczelność okien
  ubytki ciepła
 • Niedociągniecia
  i rażące błędy w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

Jak to działa?

Zobacz, jakie usterki znajdujemy w odbieranych przez nas mieszkaniach

Kompleksowy odbiór domu
lub mieszkania od
dewelopera

Kompleksowy odbiór domu Zarezerwuj

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami.

sprawdzamy zgodność mieszkania Gdańsk Gdynia Sopot

PN-ISO 9836:2015

Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

sprawdzamy zgodność mieszkania Gdańsk Gdynia Sopot

PN-B-10110:2005

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.

sprawdzamy zgodność mieszkania Gdańsk Gdynia Sopot

PN-EN ISO 8501-1

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.

sprawdzamy zgodność mieszkania Gdańsk Gdynia Sopot

PN-70/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

sprawdzamy zgodność mieszkania Gdańsk Gdynia Sopot

PN-75/B-10121

Okładziny z płytek ceramicznych.

sprawdzamy zgodność mieszkania Gdańsk Gdynia Sopot

PN-B-11206:1996

Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne.

sprawdzamy zgodność mieszkania Gdańsk Gdynia Sopot

PN-EN 1279-1:2018-08

Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.

sprawdzamy zgodność mieszkania Gdańsk Gdynia Sopot

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

sprawdzamy zgodność mieszkania Gdańsk Gdynia Sopot

PN-53/B-1014

Podkłady pod posadzki. Posadzki z płytek kamiennych, klinkierowych.

Sprawdź, na czym polega odbiór techniczny nieruchomości

Odbiór mieszkania lub domu
z doświadczonym
inżynierem

Odbiór mieszkania lub domu Zarezerwuj

Dlaczego warto odbierać mieszkanie z naszymi specjalistami w Gdańsku i w Trójmieście?

Odbiór techniczny mieszkania to usługa, której wykonanie nabywcy nieruchomości coraz częściej powierzają fachowcom zatrudnianym przez firmy takie jak nasza. Dzięki pomocy naszego inżyniera wyposażonego w sprzęt spełniający normy Twojej uwadze nie umkną usterki, których naprawienia podejmie się potem deweloper na swój koszt. Nasi inżynierowie rozpoczynają odbiór od sprawdzenia całości mieszkania pod kątem obecności pęknięć, rys i zawilgoceń. Ocena stanu technicznego mieszkania to jednak dopiero początek odbioru. Podczas odbioru mieszkania na rynku deweloperskim ważne jest również sprawdzenie zgodności stanu rzeczywistego z dokumentacją od dewelopera. Dzięki temu zweryfikujemy, czy obietnice dewelopera zostały spełnione. Nasza firma działa w całym Trójmieście: zarówno w Gdańsku, Gdyni, jak i Sopocie.


Nasi inżynierowie podczas odbiorów technicznych korzystają z wielu specjalistycznych narzędzi.


Budownictwo mieszkaniowe a odbiór mieszkania w Gdańsku

Trójmiejski rynek deweloperski stale się rozrasta. Budowanych jest wiele nowych inwestycji w różnych dzielnicach. Deweloperzy, aby trafić do jak największej liczby klientów, posiadają w swojej ofercie także domy wolnostojące, a także szeregówki poza miastem, szczególnie dla osób chcących odpocząć od zgiełku miasta. Wielu gdańszczan przeprowadza się właśnie do nieodległych mniejszych miejscowości, jak np. Banin. Jeżeli również masz na uwadze własne mieszkanie od dewelopera w Trójmieście, zamów pomoc naszych specjalistów. Wykonujemy odbiory mieszkań i domów w Trójmieście oraz w okolicznych miejscowościach.

Czym jest odbiór techniczny mieszkania lub domu w Trójmieście ze specjalistą?

Deweloperzy często realizują swoje inwestycje w pośpiechu, co ma wpływ na jakość prac, dlatego też nie wszystkie odbiory przebiegają bezproblemowo. Warto zlecić to zadanie komuś, kto jest biegły w temacie. Odbiory mieszkań i domów wykonujemy profesjonalnie. Podczas odbioru nasz inżynier zwraca uwagę, czy nie widać np. nacieków na ścianach, weryfikuje kąty i poziomy, a także sprawdza pomiar metrażu. Zwraca też uwagę na sprawność wszystkich instalacji, montaż drzwi i okien, tzw. odchyłki  i inne potencjalne usterki. Po zamówieniu przez Ciebie odbioru nasz przedstawiciel oddzwoni, aby umówić dokładny termin odbioru i poinformuje, jakich dokumentów będziemy potrzebować, by prawidłowo przeprowadzić odbiór. Wszystkie usterki i nieprawidłowości wykryte podczas odbioru nasz pracownik pomoże prawidłowo zawrzeć w protokole odbioru.

Odbiór mieszkania i odbiory domów od dewelopera w Gdańsku i Trójmieście

Każdego, kto kupi mieszkanie od dewelopera, czeka jego odbiór techniczny. Polega on na sprawdzeniu przez inspektora budowlanego lub inżyniera, czy w lokalu znajdują się usterki oraz czy sprzedający wywiązał się ze zobowiązań zawartych w umowie, np. czy rozkład mieszkania jest zgodny z rzutem projektowym załączonym do umowy. Aby być pewnym, że podczas odbioru nie pominiemy żadnego drobiazgu, nieoceniona jest znajomość norm budowlanych oraz wnikliwe przeanalizowanie dokumentów od dewelopera. Nawet świetnie przygotowani do odbioru mieszkania, możemy przez emocje związane z wyczekiwanym odbiorem czegoś nie zauważyć. Najrozsądniejszym wyjściem jest więc skorzystanie z pomocy fachowców. Nasi pracownicy mają bogate doświadczenie zdobyte przy odbiorach mieszkań w całym Trójmieście: Gdańsku, Gdyni i Sopocie, a także okolicznych mniejszych miejscowościach.

Inżynierowie naszej firmy podczas odbiorów mieszkań sprawdzają zgodność nieruchomości z normami budowlanymi.

Zamów odbiór mieszkania od dewelopera w Gdańsku

Przed odbiorem lokalu zawsze prosimy naszych klientów o przesłanie rzutu mieszkania, standardu wykończenia oraz prospektu informacyjnego. Dokumenty te powinny być obowiązkowo zawarte w umowie deweloperskiej, a stan techniczny mieszkania lub domu w nich opisany jest dla dewelopera obowiązujący. Ponadto nasi fachowcy są zaznajomieni z obowiązującymi Polskimi Normami i normami budowlanymi. Oferujemy także badanie mieszkania kamerą termowizyjną za dodatkową opłatą. Aby skorzystać z naszych usług, wystarczy wejść na naszą stronę internetową i zarezerwować termin odbioru przy pomocy formularza znajdującego się na górze. Wtedy nasi konsultanci niezwłocznie się z Tobą skontaktują w celu ustalenia terminu odbioru. Możesz też zadzwonić do nas, wybierając numer naszej infolinii. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz umówić termin odbioru z jednym z naszych specjalistów. 

Ceny odbiorów mieszkań z odbiorymieszkan.info w Gdańsku

Każdy klient ma inne oczekiwania od naszych inżynierów, dlatego cennik zawarty poniżej ma charakter orientacyjny. Po rozmowie z konsultantem i ostatecznych ustaleniach dotyczących usługi, a także naliczonego rabatu, klient poznaje cenę ostateczną.

Powierzchnia mieszkaniaCena usługi z firmą odbiorymieszkan.info
Metraż do 60 m2
Od 159 zł (uwzględnia VAT)
Metraż do 100 m2
Od 359 zł (uwzględnia VAT)
Metraż do 200 m2
Od 459 zł (uwzględnia VAT)
Pozostałe usługi
Uzgodnione po indywidualnej konsultacji

Stale podnosimy jakość odbiorów technicznych mieszkań  i domów w Gdańsku

W naszej pracy cenimy aktualizowanie danych, ponieważ pragniemy orientować się w zmianach norm, prawa i wszelkich innych kwestiach prawnych i technicznych. Chcemy być na bieżąco, gdyż kontrolujemy deweloperów i ich działania. Możemy pochwalić się m.in. certyfikatem Instytutu Techniki Budowlanej, który potwierdza, że nasza pracę wykonujemy rzetelnie.

Nasza konkurencja zajmująca się odbiorami często nie może składać zeznań w sądzie, jeśli będzie to konieczne. Nie jest to może częsta sytuacja, ale jeśli się w niej znajdziemy, warto mieć pomocną dłoń. Płacimy wszystkie wymagane przez polskie prawo podatki, co sprawia, że każdy nasz pracownik jest w stanie złożyć zeznania w sądzie na rzecz naszego klienta, gdy deweloper okaże się nieuczciwy. Firmy działające w szarej strefie nie zgodziłyby się na coś takiego.

W Gdańsku oraz na terenie całego Trójmiasta podejmujemy współpracę wyłącznie z doświadczonymi inżynierami i dbamy o jakość ich usług. W przeciwieństwie do innych pomocników zajmujących się odbiorami mieszkań, którzy mają powiązania z deweloperami, my jesteśmy od nich niezależni. Dzięki temu masz gwarancję, że zawsze będziemy bronili Twoich interesów!

Nasi inżynierzy cieszą się dobrymi opiniami klientów, którzy zdecydowali się na odbiór techniczny mieszkania lub domu właśnie z nami.

Zobacz też: odbiory mieszkań Gdańsk koszt odbioru.

Zobacz też: odbiory mieszkań Gdańsk Oliwa, odbiory mieszkań Gdańsk Orunia, odbiory mieszkań Gdańsk Przymorze, odbiory mieszkań Gdańsk Piecki, odbiory mieszkań Gdańsk Śródmieście, odbiory mieszkań Gdańsk Chełm, odbiory mieszkań Gdańsk Jasień, odbiory mieszkań Gdańsk Wrzeszcz.

Dlaczego warto odbierać mieszkanie z naszymi specjalistami w Gdańsku i w Trójmieście?

Odbiór techniczny mieszkania to usługa, której wykonanie nabywcy nieruchomości coraz częściej powierzają fachowcom zatrudnianym przez firmy takie jak nasza. Dzięki pomocy naszego inżyniera wyposażonego w sprzęt spełniający normy Twojej uwadze nie umkną usterki, których naprawienia podejmie się potem deweloper na swój koszt. Nasi inżynierowie rozpoczynają odbiór od sprawdzenia całości mieszkania pod kątem obecności pęknięć, rys i zawilgoceń. Ocena stanu technicznego mieszkania to jednak dopiero początek odbioru. Podczas odbioru mieszkania na rynku deweloperskim ważne jest również sprawdzenie zgodności stanu rzeczywistego z dokumentacją od dewelopera. Dzięki temu zweryfikujemy, czy obietnice dewelopera zostały spełnione. Nasza firma działa w całym Trójmieście: zarówno w Gdańsku, Gdyni, jak i Sopocie.


Nasi inżynierowie podczas odbiorów technicznych korzystają z wielu specjalistycznych narzędzi.


Budownictwo mieszkaniowe a odbiór mieszkania w Gdańsku

Trójmiejski rynek deweloperski stale się rozrasta. Budowanych jest wiele nowych inwestycji w różnych dzielnicach. Deweloperzy, aby trafić do jak największej liczby klientów, posiadają w swojej ofercie także domy wolnostojące, a także szeregówki poza miastem, szczególnie dla osób chcących odpocząć od zgiełku miasta. Wielu gdańszczan przeprowadza się właśnie do nieodległych mniejszych miejscowości, jak np. Banin. Jeżeli również masz na uwadze własne mieszkanie od dewelopera w Trójmieście, zamów pomoc naszych specjalistów. Wykonujemy odbiory mieszkań i domów w Trójmieście oraz w okolicznych miejscowościach.

Czym jest odbiór techniczny mieszkania lub domu w Trójmieście ze specjalistą?

Deweloperzy często realizują swoje inwestycje w pośpiechu, co ma wpływ na jakość prac, dlatego też nie wszystkie odbiory przebiegają bezproblemowo. Warto zlecić to zadanie komuś, kto jest biegły w temacie. Odbiory mieszkań i domów wykonujemy profesjonalnie. Podczas odbioru nasz inżynier zwraca uwagę, czy nie widać np. nacieków na ścianach, weryfikuje kąty i poziomy, a także sprawdza pomiar metrażu. Zwraca też uwagę na sprawność wszystkich instalacji, montaż drzwi i okien, tzw. odchyłki  i inne potencjalne usterki. Po zamówieniu przez Ciebie odbioru nasz przedstawiciel oddzwoni, aby umówić dokładny termin odbioru i poinformuje, jakich dokumentów będziemy potrzebować, by prawidłowo przeprowadzić odbiór. Wszystkie usterki i nieprawidłowości wykryte podczas odbioru nasz pracownik pomoże prawidłowo zawrzeć w protokole odbioru.

Odbiór mieszkania i odbiory domów od dewelopera w Gdańsku i Trójmieście

Każdego, kto kupi mieszkanie od dewelopera, czeka jego odbiór techniczny. Polega on na sprawdzeniu przez inspektora budowlanego lub inżyniera, czy w lokalu znajdują się usterki oraz czy sprzedający wywiązał się ze zobowiązań zawartych w umowie, np. czy rozkład mieszkania jest zgodny z rzutem projektowym załączonym do umowy. Aby być pewnym, że podczas odbioru nie pominiemy żadnego drobiazgu, nieoceniona jest znajomość norm budowlanych oraz wnikliwe przeanalizowanie dokumentów od dewelopera. Nawet świetnie przygotowani do odbioru mieszkania, możemy przez emocje związane z wyczekiwanym odbiorem czegoś nie zauważyć. Najrozsądniejszym wyjściem jest więc skorzystanie z pomocy fachowców. Nasi pracownicy mają bogate doświadczenie zdobyte przy odbiorach mieszkań w całym Trójmieście: Gdańsku, Gdyni i Sopocie, a także okolicznych mniejszych miejscowościach.

Inżynierowie naszej firmy podczas odbiorów mieszkań sprawdzają zgodność nieruchomości z normami budowlanymi.

Zamów odbiór mieszkania od dewelopera w Gdańsku

Przed odbiorem lokalu zawsze prosimy naszych klientów o przesłanie rzutu mieszkania, standardu wykończenia oraz prospektu informacyjnego. Dokumenty te powinny być obowiązkowo zawarte w umowie deweloperskiej, a stan techniczny mieszkania lub domu w nich opisany jest dla dewelopera obowiązujący. Ponadto nasi fachowcy są zaznajomieni z obowiązującymi Polskimi Normami i normami budowlanymi. Oferujemy także badanie mieszkania kamerą termowizyjną za dodatkową opłatą. Aby skorzystać z naszych usług, wystarczy wejść na naszą stronę internetową i zarezerwować termin odbioru przy pomocy formularza znajdującego się na górze. Wtedy nasi konsultanci niezwłocznie się z Tobą skontaktują w celu ustalenia terminu odbioru. Możesz też zadzwonić do nas, wybierając numer naszej infolinii. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz umówić termin odbioru z jednym z naszych specjalistów. 

Ceny odbiorów mieszkań z odbiorymieszkan.info w Gdańsku

Każdy klient ma inne oczekiwania od naszych inżynierów, dlatego cennik zawarty poniżej ma charakter orientacyjny. Po rozmowie z konsultantem i ostatecznych ustaleniach dotyczących usługi, a także naliczonego rabatu, klient poznaje cenę ostateczną.

Powierzchnia mieszkaniaCena usługi z firmą odbiorymieszkan.info
Metraż do 60 m2
Od 159 zł (uwzględnia VAT)
Metraż do 100 m2
Od 359 zł (uwzględnia VAT)
Metraż do 200 m2
Od 459 zł (uwzględnia VAT)
Pozostałe usługi
Uzgodnione po indywidualnej konsultacji

Stale podnosimy jakość odbiorów technicznych mieszkań  i domów w Gdańsku

W naszej pracy cenimy aktualizowanie danych, ponieważ pragniemy orientować się w zmianach norm, prawa i wszelkich innych kwestiach prawnych i technicznych. Chcemy być na bieżąco, gdyż kontrolujemy deweloperów i ich działania. Możemy pochwalić się m.in. certyfikatem Instytutu Techniki Budowlanej, który potwierdza, że nasza pracę wykonujemy rzetelnie.

Nasza konkurencja zajmująca się odbiorami często nie może składać zeznań w sądzie, jeśli będzie to konieczne. Nie jest to może częsta sytuacja, ale jeśli się w niej znajdziemy, warto mieć pomocną dłoń. Płacimy wszystkie wymagane przez polskie prawo podatki, co sprawia, że każdy nasz pracownik jest w stanie złożyć zeznania w sądzie na rzecz naszego klienta, gdy deweloper okaże się nieuczciwy. Firmy działające w szarej strefie nie zgodziłyby się na coś takiego.

W Gdańsku oraz na terenie całego Trójmiasta podejmujemy współpracę wyłącznie z doświadczonymi inżynierami i dbamy o jakość ich usług. W przeciwieństwie do innych pomocników zajmujących się odbiorami mieszkań, którzy mają powiązania z deweloperami, my jesteśmy od nich niezależni. Dzięki temu masz gwarancję, że zawsze będziemy bronili Twoich interesów!

Nasi inżynierzy cieszą się dobrymi opiniami klientów, którzy zdecydowali się na odbiór techniczny mieszkania lub domu właśnie z nami.

Zobacz też: odbiory mieszkań Gdańsk koszt odbioru.

Zobacz też: odbiory mieszkań Gdańsk Oliwa, odbiory mieszkań Gdańsk Orunia, odbiory mieszkań Gdańsk Przymorze, odbiory mieszkań Gdańsk Piecki, odbiory mieszkań Gdańsk Śródmieście, odbiory mieszkań Gdańsk Chełm, odbiory mieszkań Gdańsk Jasień, odbiory mieszkań Gdańsk Wrzeszcz.

Odbiór mieszkania lub domu
z doświadczonym
inżynierem

Odbiór mieszkania lub domu Zarezerwuj

Artykuły i porady

Najpopularniejsze

Różnice dotyczące odbioru mieszkania a pozwolenia na użytkowanie budynku deweloperskiego

Co zrobić gdy brak umowy, a ekipa robi błędy?

Formalności po zakupie mieszkania - urząd miasta

Zmiany w nowych normach tynkarskich 2023

Ściany - normy wilgotności

Inspekcja domu przed kupnem Szczecin | 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Toruń | 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Warszawa | 886 070 650

Inspekcja domu przed zakupem Wrocław. Inspekcja mieszkania

Inspekcja domu przed kupnem Gdańsk| 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Bydgoszcz | 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Białystok | 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Katowice | 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Kielce| 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Kraków | 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Łódź | 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Lublin | 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Olsztyn | 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Opole | 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Poznań | 886 070 650

Inspekcja domu przed kupnem Rzeszów | 886 070 650

Inspekcje domów przed kupnem Radom| 886 070 650

Inspekcje domów przed kupnem Sosnowiec| 886 070 650

Inspekcje domów przed kupnem Gliwice| 886 070 650

Inspekcje domów przed kupnem Gdynia| 886 070 650

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, czyli jak obcokrajowiec może kupić mieszkanie w Polsce?

Kiedy musi nastąpić przekazanie charakterystyki energetycznej mieszkania?

Jakie konsekwencje w przypadku sprzedaży mieszkania niezgodnego z projektem?

Czy dom został odebrany - jak to sprawdzić?

Rzeczoznawca budowlany Warszawa. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Kraków. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Gdańsk. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Wrocław. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Poznań. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Katowice. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Białystok. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Łódź. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Lublin. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Toruń. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Szczecin. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Olsztyn. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Bydgoszcz. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Gdynia. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Kielce. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Opole. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Radom. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Sosnowiec. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Gliwice. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Rzeczoznawca budowlany Rzeszów. Biegły rzeczoznawca budowlany – jaki koszt?

Negocjacja ceny mieszkania. Jak negocjować cenę mieszkania lub domu na rynku wtórnym?

Działamy w całej Polsce

Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Kraków Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Toruń Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Bydgoszcz Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Lublin Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Szczecin Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Rzeszów Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Kielce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Zielona Góra Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Poznań Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Wrocław Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Łódź Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Olsztyn Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Białystok Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Opole Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gliwicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sosnowcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Radomiu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Warszawa Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Katowice Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Koszalinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Elblągu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Tarnowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Gdańsk, Gdynia i Sopot Odbiory mieszkań i domów z doświadczonymi inżynierami Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Gorzów Wielkopolski Profesjonalny odbiór domu od dewelopera. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Górze Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Blachowni Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Myśliborzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Żyrardowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Piasecznie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Mielcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Chodzieży Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Giżycku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Świebodzinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Oświęcimiu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bielawie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Opocznie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Międzychodzie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wieliczce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Płocku. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Otwocku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Policach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ustce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Jędrzejowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pszczynie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Józefów Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łasku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krośnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Olkuszu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Biskupcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera we Włocławku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Jarocinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Raciborzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ostrołęce. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Starogardzie Gdańskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kowarach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Obornikach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Śremie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sandomierzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Skoczowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Dobrym Mieście Koszt i cena odbioru mieszkania Opole Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bielsku Podlaskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Szubinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Starachowicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Głuchołazach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sieradzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Mokotowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pradze-Południe Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Białołęce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bielanach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bemowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Targówku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Śródmieściu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ochocie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wawrze Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pradze-Północ Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ursusie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Żoliborzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Włoszech Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wilanowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wesołej Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Rembertowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łomiankach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Świnoujściu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Szprotawie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sulechowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Radzionkowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Czechowicach-Dziedzicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Działdowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Środzie-Wielkopolskiej Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ursynowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wrocławiu Leśnicy Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ząbkach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łapach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krapkowicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ostródzie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Nidzicy Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Końskich Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Koluszkach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Aleksandrowie Łódzkim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Trzciance Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bochni Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Puławach. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Piszu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wejcherowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Zambrowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Tarnobrzegu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Katowicach Piotrowicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Katowicach Koszutce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Katowicach Kostuchnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Katowicach Bogucicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Katowicach Giszowcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Lublinie Czechowie Południowym Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Lublinie Czubach Północnych Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Lublinie Śródmieściu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Lublinie Kalinowszczyznie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Rzeszowie Śródmieściu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Rzeszowie Nowym Mieście Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Rzeszowie Przybyszówce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Rzeszowie Baranówce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Olsztynie Kormoranie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Olsztynie Pojezierzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Białymstoku Antoniuku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Białymstoku Nowym Mieście Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Białymstoku Wysokim Stoczku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Białymstoku Piasta I Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bydgoszczy Nowym Fordonie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bydgoszczy Bartodziejach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bydgoszczy Szwederowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Opolu Dzielnicy VII Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Opolu Dzielnicy IV Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Opolu Dzielnicy V Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Opolu Dzielnicy VI Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Zielonej Górze Zawadzie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Zielonej Górze Krępie Łężyckiej Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Zielonej Górze Nowm Kisielinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Zielonej Górze Ochli Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Zielonej Górze Starym Kisielinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bydgoszczy - Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Miliczu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krakowie Swoszowicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krakowie Podgórzu Duchackim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krakowie Bieżanowie Prokocimiu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krakowie Mistrzejowicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krakowie Bieńczycach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krakowie Wzgórzach Krzesławickich Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Biłgoraju Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pleszewie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Drawsku Pomorskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Poznaniu Nowych Winogradach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Grodzisku Mazowieckim. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Górze Kalwarii Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krasnymstawie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kępnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pucku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Suchaniu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Baranowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Modliborzycach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Frampolu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ulanowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Jaraczewie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Siedliszczu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kołaczycach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Lubieniu Kujawskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Górznie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krynicy Morskiej Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Skalbmierzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Szlichtyngowej Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kleszczelach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Nowym Warpnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Suraży Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Działoszycach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wyśmierzycach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wyślicy Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kamieńcu Ząbowskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Goraju Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kamionce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Lututowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Koszycach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Piątku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sochocinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Lubowidzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Dąbrowie Górniczej. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wiskitkach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Dubiecku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Nowym Korczynie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pacanowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wodzisławie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Opatowcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Nowej Słupii Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pirzchnicy Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Klimontowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Oleśnicy Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Szydłowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Budzyniu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Chełmnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łodzi Bałutach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łodzi Widzewie

Blog

Dopuszczalne odchyłki przy odbiorze technicznym mieszkania Na co zwrócić uwagę kupując stary dom? Odbiór techniczny mieszkania - formalności po odbiorze Instalacja wodno-kanalizacyjna podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania a pierwszy czynsz Przeniesienie własności po odbiorze mieszkania Kupno mieszkania a przepisanie liczników Piwnica - czy wlicza się ją w metraż? Normy dotyczące balustrad Zakup mieszkania z rynku wtórnego a przekazanie kluczy Czym jest inwentaryzacja powykonawcza mieszkania? Odbiór domu - co jest ważne? Odbiór mieszkania i lokalu krok po kroku – na co zwrócić uwagę? Prace wykończeniowe przed odbiorem mieszkania Ile kosztuje odbiór domu 2023 Jak odebrać dom od dewelopera Na co zwrócić uwagę podpisując umowę deweloperską? Pomoc pełnomocnika podczas odbioru mieszkania Umowa deweloperska a kredyt Normy przydatne do odbioru mieszkania Odstąpienie od umowy deweloperskiej i rezerwacyjnej  Cesja umowy deweloperskiej i rezerwacyjnej Kary umowne i odsetki w umowie deweloperskiej Norma potrzebna do odbioru posadzek Zakup mieszkania - forum Jak sprawdzić metraż podczas odbioru mieszkania? Czy odbiór techniczny mieszkania różni się od odbioru kluczy? Odbiór mieszkania - najważniejsze informacje Odbiór mieszkania - czy możliwa jest odmowa? Cena odbioru mieszkania Czy warto wykonać inspekcję domu przed kupnem? Na czym polega ekspertyza techniczna mieszkania? Wilgotność wylewki - jak ją zmierzyć Dopuszczalna odchyłka dotycząca wysokości pomieszczenia Informacje dotyczące norm PN Jak odebrać ogrzewanie podłogowe? Stan techniczny budynku Odbiór mieszkania z inspektorem budowlanym Zwolnienie z podatku przy zakupie nieruchomości Jak sprawdzić firmę wykończeniową? Sprawdzenie ekipy remontowej - dlaczego jest tak istotne? Zakup mieszkania - najważniejsze informacje Audyt remontowy Ocena techniczna wykonanych robót budowlanych Normy potrzebne podczas odbioru mieszkania Jak odebrać remont? Dostawa prądu od dewelopera - dokumenty Stan budynku - jakie informacje zawiera ekspertyza budowlana Zakup mieszkania a ekspektatywa Umowa deweloperska a umowa sprzedaży Ranking deweloperów Wrocław Ranking deweloperów Warszawa Pytania do dewelopera Kupno mieszkania na raty Z jakim fachowcem warto odebrać mieszkanie? Rynek wtórny - jak poprawnie odebrać mieszkanie? Kamera termowizyjna podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania - jak długo trwa? Gwarancja związana z zakupem domu od dewelopera Zakup nieruchomości – na firmę czy prywatnie? Jakie są konsekwencje opóźnionego odbioru mieszkania? Grzyb i zawilgocenia podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania - kiedy można go zrealizować? Kupno domu - czy warto skorzystać z fachowej pomocy? Jak zgłosić usterki do dewelopera? Co dalej po kupnie domu? Zatajenie informacji a sprzedaż lokalu Mieszkanie przy torach - co sprawdzać? Kupno zadłużonego mieszkania Standard wykończenia a odbiór mieszkania Części wspólne a rękojmia dewelopera Stan deweloperski - otwarty Rzeczoznawca budowlany - ile kosztuje? Kupno nieruchomości przez osobę fizyczną - VAT Kupno domu - podatek Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jak i gdzie sprawdzić? Odbiór mieszkania od najemcy - jak się rozliczyć? Firma remontowa nie wywiązała się z umowy Kupno domu od osoby prywatnej Norma PN-ISO 9836:1997 a odbiór mieszkania Odchody kuny domowej - jak sobie poradzić? Pułapki przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym Doradztwo przy zakupie mieszkania Opinie o deweloperach Podatek od kupna mieszkania - jak uniknąć? Condohotel opinie Jakie są standardy wykończenia mieszkania? Miejsce postojowe - normy Deweloperzy Trójmiasto ranking Formalności po zakupie domu Inwestor a deweloper Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży nieruchomości Kupno domu krok po kroku Koszt termowizji Jakie dokumenty od dewelopera otrzyma właściciel Instalacja wodno-kanalizacyjna - jak wygląda odbiór? Ile bierze notariusz za kupno mieszkania? Dokumenty niezbędne do kupna domu od dewelopera Odbiór domu od dewelopera Białystok | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Bydgoszcz | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Gdańsk | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Katowice | 886 070 650 Najlepsi deweloperzy Warszawa Najwięksi deweloperzy w Polsce Odbiór domu od dewelopera Kielce | 886 070 650 Ranking deweloperów Odbiór domu od dewelopera Kraków | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Łódź | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Lublin | 886 070 650 Bezpieczne kupno mieszkania Stary dom - stan techniczny Odbiór domu od dewelopera Warszawa | 886 070 650 Dopuszczalne nierówności posadzki - odbiór mieszkania Odbiór domu od dewelopera Olsztyn | 886 070 650 Jak bezpiecznie kupić działkę? Odbiór domu od dewelopera Opole | 886 070 650 Jak wykonać audyt działki? Grzejniki - odbiór techniczny Odbiór domu od dewelopera Poznań | 886 070 650 Kupno mieszkania - doradca finansowy Termowizja w mieszkaniu - czy warto? Kupno mieszkania - kamienica Odbiór domu od dewelopera Rzeszów | 886 070 650 Negocjacja ceny mieszkania na rynku wtórnym, jak ją owocnie przeprowadzić? Odbiór domu od dewelopera Szczecin | 886 070 650 Przegląd mieszkania przed kupnem Odbiór domu od dewelopera Toruń | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Wrocław | 886 070 650 Umowa rezerwacyjna na rynku pierwotnym - po co się ją podpisuje? Odbiór domu od dewelopera Zielona Góra | 886 070 650 Norma dotycząca rys na szybach Garaż podziemny - przepisy Stan techniczny mieszkania - ocena Stan techniczny domu - ocena Akt notarialny po odbiorze mieszkania Cennik odbioru mieszkania lub domu Jak poznać faktyczny metraż kupowanego mieszkania? Na czym polega odbiór części wspólnych? Odbiór mieszkania z rzeczoznawcą Odbiór mieszkania z pomocą fachowca Odbiór mieszkania z firmą Ile średnio trwa odbiór mieszkania? Konsekwencje opóźnienia dewelopera związane z odbiorem Kupno mieszkania lub domu na rynku wtórnym - co warto wiedzieć? Odbiór techniczny domu przed kupnem Koszt ekspertyzy technicznej budynku Ustawa deweloperska a odbiór mieszkania Czym jest opinia techniczna budynku? Kupno domu z pomocą fachowca Kupno mieszkania - najważniejsze informacje Flipowanie mieszkań a podatki Kąty ścian - normy Informacje dotyczące umowy deweloperskiej i hipoteki Odbiór mieszkania - lista referencyjna

Kompleksowy odbiór domu
lub mieszkania od
dewelopera

Odbiór mieszkania lub domu Zarezerwuj

Zobacz, gdzie działamy

Dysponujemy ogólnopolską siecią inżynierów.

Możemy wykonać odbiór techniczny na terenie całego miasta i okolic.

Odbiory Mieszkań Gdańsk ul. Armii Krajowej 11, Sopot


odbiory mieszkań

tel. 886 070 650

kontakt@odbiorymieszkan.info

Umowa deweloperska