Masz pytania? Zadzwoń 886 070 650
zdjęcie do Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy możesz odebrać mieszkania przed zdobyciem przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie.

Odbiór mieszkania a pozwolenie na użytkowanie budynku deweloperskiego

Odbiór mieszkania a pozwolenie na użytkowanie inwestycji - 886 070 650

Potrzebujesz odbioru technicznego? Zarezerwuj termin odbioru!

Odbiór mieszkania a pozwolenie na użytkowanie

W artykule opisujemy jaki wpływ na odbiór mieszkania ma pozwolenie na użytkowanie. Jak odebrać lokal zanim zostanie przedstawione pozwolenie na użytkowanie?

Pozwolenie na użytkowanie

Pozwolenie na użytkowanie to dokument wydany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Pozwolenie formalnie potwierdza zakończenie budowy inwestycji deweloperskiej. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stanowi gwarancję, że budynek przeszedł wszystkie kontrole i wprowadzenie się do lokalu nie zagraża życiu ani bezpieczeństwu lokatorów. Nadzór budowlany sprawdza czy deweloper wykonał budynek zgodnie z projektem budowlanym, czy dostarczył wszystkie wymagane dokumenty (np. dziennik budowy) oraz czy zostały wykonane wszystkie konieczne roboty budowlane. Deweloper ma obowiązek zawiadomić Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy, a te wyrazić opinię na temat zgodności budynku z projektem budowlanym. Nadzór budowlany ma prawo odmówić wydania pozwolenia na użytkowanie w wypadku uchybienia wymagań prawnych przez dewelopera. Dla nabywcy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oznacza możliwość sprawdzenia stanu technicznego lokalu w procedurze odbioru.

Odbiór mieszkania

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie deweloper może rozpocząć odbiory techniczne. Odbiór polega na sprawdzeniu mieszkania pod kątem wad i usterek, zgodności z Polskimi Normami, normami budowlanymi oraz standardem wykończenia. Podobnie jak nadzór budowlany, nabywca lokalu sprawdza czy deweloper wywiązał się z tego co obiecał. Różnica polega na tym, że nabywca sprawdza już jedynie swój lokal, a nie cały budynek. Zgodnie z prawem, w czasie odbioru technicznego spisuje się protokół odbioru na którym zaznacza się wady i usterki. Deweloper ma obowiązek odnieść się do wad w terminie 14 dni i dokonać stosownych napraw w ciągu 30 dni. Procedura odbioru wynika z tzw. Ustawy Deweloperskiej i każdy nabywca lokalu od dewelopera ma prawo do odbioru technicznego i żądania naprawienia wad i usterek.

Odbiór mieszkania przed pozwoleniem na użytkowanie

Co do zasady odbiór techniczny mieszkania może odbyć się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. W praktyce możliwy jest odbiór lokalu przed uzyskaniem pozwolenia przez dewelopera. W branżowym żargonie jest to tzw. „przedodbiór”. Dzięki wcześniejszemu odbiorowi lokalu nabywca może szybciej rozpocząć prace wykończeniowe i w efekcie wprowadzić się do mieszkania. Nabywca powinien pamiętać, że taki odbiór nie jest odbiorem w rozumieniu tzw. Ustawy Deweloperskiej. Przystępując do odbioru przed pozwoleniem na użytkowanie należy tylko pamiętać, aby sporządzić protokół odbioru, podpisać go (zarówno deweloper jak i nabywca) oraz zobowiązać dewelopera do naprawy wad i usterek. Po uzyskaniu pozwolenia powinniśmy przeprowadzić ostateczny odbiór (który będzie już odbiorem technicznym w rozumieniu prawa), spisać wady i usterki z „przedodbioru” i jeszcze raz sprawdzić lokal na wypadek usterkowości. Nabywca powinien pamiętać, że jedynie odbiór techniczny automatycznie zobowiązuje dewelopera do usunięcia wad i usterek w ciągu 30 dni.

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 7 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego?

Zarezerwuj termin odbioru!

Zarezerwuj odbiór

Dlaczego zamówić profesjonalny odbiór mieszkania?

Odbiór samemu
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nowoczesny, profesjonalny sprzęt;
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.
Odbiór z inżynierem
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nowoczesny, profesjonalny sprzęt;
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.
Zamów odbiór z inżynierem

Ponadto, nasi inżynierowie są certyfikowani przez:

Odbiór mieszkania

Zamów odbiór mieszkania
 • tynki i wylewki - zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety - umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony - obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż - weryfikacja z rzutem
 • drzwi - regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje - rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności - komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
NAJPOPULARNIEJSZY

Odbiór z termowizją

Zamów odbiór z termowizją
 • tynki i wylewki - zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety - umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony - obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż - weryfikacja z rzutem
 • drzwi - regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje - rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności - komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykańczaniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • instalacja elektryczna - czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne - rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • wentylacja - w którym kierunku działa
 • nieszczelność okien - ubytki ciepła
 • niedociągnięcia i rażące błędy w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

Odbiór domu

Zamów odbiór domu
 • tynki i wylewki - zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety - umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony - obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż - weryfikacja z rzutem
 • drzwi - regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje - rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności - komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • elewacja - pęknięcia, odchylenia, zacieki
 • dach - zacieki i stan dachówek
 • schody - równość stopni, zgodność z normami
 • zagospodarowanie otoczenia

Regulamin
Polityka Prywatności

© 2020 odbiorymieszkan.info