Masz pytania? Zadzwoń 886 070 650
zdjęcie do W artykule odpowiadamy na pytanie jak odebrać mieszkanie od a do z. Na jakie kwestie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

Odbiór mieszkania krok po kroku

Odbiór mieszkania krok po kroku - zadzwoń 886 070 650

W artykule wyjaśniamy na jakie kwestie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę dokonując odbioru technicznego lokalu.

Potrzebujesz odbioru technicznego? Zarezerwuj termin odbioru!

Kiedy i dlaczego odbieramy mieszkanie?

Odbiór techniczny jest jednym z elementów kupna lokalu na rynku pierwotnym. Kupując mieszkanie od dewelopera (co do zasady) podpisujemy umowę deweloperską. Umowa deweloperska to sprecyzowana ustawowo umowa przedwstępna występująca jedynie na rynku pierwotnym. Jej sensem jest to, aby nabywca, który kupuje jeszcze nie zbudowany lokal w inwestycji deweloperskiej był zabezpieczony przed nieuczciwym deweloperem oraz między innymi miał narzędzie do sprawdzenia lokalu przed jego otrzymaniem. Właśnie w celu weryfikacji czy deweloper wykonał lokal zgodnie z umową polskie prawo (tzw. ustawa deweloperska) przewiduje obowiązek przeprowadzenia odbioru technicznego zanim nabywca i deweloper podpiszą umowę przenoszącą własność.

Odbiór techniczny najważniejsze informacje

Odbiór techniczny jest przeprowadzany po zakończeniu prac budowlanych i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku. W zależności od umowy deweloperskiej termin odbioru może być określony przez dewelopera, ale nie jest to regułą. Niemniej powinniśmy spodziewać się wezwania na odbiór kilka tygodni po zakończeniu budowy. W tym celu należy uważnie śledzić korespondencję mailową z deweloperem oraz sprawdzać skrzynkę pocztową. Zwykle odbiór techniczny trwa 1-3 godziny i polega na weryfikacji zgodności lokalu z normami budowlanymi, sztuką budowlaną oraz umową i standardem wykończenia. Z odbioru technicznego sporządzany jest protokół odbioru technicznego, który jest podpisywany przez dewelopera i nabywcę. Protokół jest dokumentem, na którym spisuje się wszystkie wady i usterki. Zgodnie z prawem deweloper ma 14 dni na odpowiedź czy uznaje wady oraz 30 dni na ich naprawienie. 

Odbiór mieszkania z wadami

W praktyce mieszkania wybudowane przez deweloperów bardzo rzadko są bezusterkowe. Z naszego doświadczenia wynika, że o ile wady i usterki nie są istotne i pozwalają korzystać z lokalu, to należy podpisać protokół odbioru technicznego. Protokół jest dowodem na to, że odbiór techniczny odbył się i obie strony udokumentowały wady lokalu.


Co, jeśli deweloper uchyla się od naprawy usterek lokalu mimo podpisania protokołu odbioru? Zgodnie z ustawą deweloperską, jeśli deweloper nie usunie wad i usterek w ciągu 30 dni ma jeszcze prawo do wyznaczenia innego terminu na naprawy wraz z uzasadnieniem opóźnienia.


Trzeba również pamiętać, że stosunki między deweloperem oraz nabywcą w zakresie usterek regulują jeszcze ogólne przepisy tzw. rękojmi za wady fizyczne. Deweloper “(...) jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).” Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego nabywcy przysługuje prawo do:


 • odstąpienia od umowy (opcja atomowa - jeżeli deweloper niezwłocznie usunie wady albo są one istotnie, to nie można odstąpić od umowy);

 • żądania obniżenia ceny za lokal;

 • żądania usunięcia wad lokalu;

 • do wymiany lokalu na wolny od wad;


Deweloper odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie przez nas stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomość – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Z perspektywy nabywcy ten wydłużony termin odpowiedzialności jest bardzo korzystny, bo wady i usterki można zgłaszać deweloperowi nawet kilka lat po odbiorze i jest to zgodne z prawem.

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego?

Zarezerwuj termin odbioru!

Zarezerwuj odbiór

Dlaczego zamówić profesjonalny odbiór mieszkania?

Odbiór samemu
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nowoczesny, profesjonalny sprzęt;
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.
Odbiór z inżynierem
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nowoczesny, profesjonalny sprzęt;
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.
Zamów odbiór z inżynierem

Ponadto, nasi inżynierowie są certyfikowani przez:

Odbiór mieszkania

Zamów odbiór mieszkania
 • tynki i wylewki - zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety - umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony - obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż - weryfikacja z rzutem
 • drzwi - regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje - rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności - komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
NAJPOPULARNIEJSZY

Odbiór z termowizją

Zamów odbiór z termowizją
 • tynki i wylewki - zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety - umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony - obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż - weryfikacja z rzutem
 • drzwi - regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje - rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności - komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykańczaniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • instalacja elektryczna - czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne - rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • wentylacja - w którym kierunku działa
 • nieszczelność okien - ubytki ciepła
 • niedociągnięcia i rażące błędy w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

Odbiór domu

Zamów odbiór domu
 • tynki i wylewki - zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety - umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony - obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż - weryfikacja z rzutem
 • drzwi - regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje - rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności - komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • elewacja - pęknięcia, odchylenia, zacieki
 • dach - zacieki i stan dachówek
 • schody - równość stopni, zgodność z normami
 • zagospodarowanie otoczenia

Regulamin
Polityka Prywatności

© 2020 odbiorymieszkan.info