Masz pytania? Zadzwoń 886 070 650
zdjęcie do W artykule można dowiedzieć się, czy odbiór techniczny mieszkania różni się od przekazania kluczy.

Czy odbiór techniczny mieszkania różni się od odbioru kluczy?

Odbiór mieszkania a przekazanie kluczy - zadzwoń 886 070 575

Potrzebujesz odbioru technicznego? Zarezerwuj termin odbioru!

Odbiór techniczny mieszkania a odbiór kluczy

Nasi klienci bardzo często utożsamiają odbiór techniczny z odbiorem kluczy do lokalu. W artykule przedstawiamy, że nie zawsze jest to prawda.

Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera

Odbiór techniczny to sprawdzenie stanu technicznego lokalu. Zwykle odbywa się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, a przed ostateczną umową przenoszącą własność. Odbiór techniczny jest sprecyzowany w tzw. Ustawie deweloperskiej. Oznacza to, że deweloper jest prawnie zobowiązany do przeprowadzenia odbioru lokalu ze swoimi klientami. W czasie odbioru technicznego nabywca ma prawo do zweryfikowania czy lokal zbudowany przez dewelopera jest zgodny ze standardem wykończenia, normami budowlanymi, Polskimi Normami oraz rzutami. Z odbioru sporządza się protokół, na którym wymienia się wady i usterki lokalu i przynależności. Deweloper w ciągu 14 dni odpowiada czy zgadza się na naprawę (zwykle się zgadza), a w ciągu 30 dni dokonuje stosownych napraw. Odbiór techniczny to jedyny moment, w którym można zobowiązać dewelopera do naprawy wad i usterek (uprawnienia z tytułu rękojmi jest trudniej wyegzekwować). Nabywca powinien ze szczególną uwagą sprawdzić stan lokalu.

Odbiór kluczy do mieszkania

Ustawa deweloperska dokładnie opisuje procedurę odbioru, ale nie mówi nic na temat przekazania kluczy. Przekazanie kluczy to moment, w którym na nabywcę przechodzi posiadanie lokalu. Zgodnie z polskim prawem, posiadanie lokalu nie jest przeniesieniem własności. Prawo własności uzyskuje się po podpisaniu umowy przenoszącej własność. W praktyce przekazanie kluczy oznacza przejście na nabywcę opłat za media i spisanie liczników. Deweloper od tego momentu nie ma prawa wejść do lokalu, a nabywca ponosi ryzyko uszkodzenia lokalu. Brak mowy o przekazaniu kluczy w ustawie deweloperskiej oznacza, że deweloperzy używają różnych określeń na przeniesienie posiadania np. “wydanie kluczy”, “przejście opłat za media”, “przeniesienie posiadania”, "przejście na nabywcę opłat eksploatacyjnych za mieszkanie". Wszystkie te pojęcia oznaczają, że nabywca ma prawo do wydania kluczy przez dewelopera w terminie określonym w umowie deweloperskiej. Ten jednak nie zawsze jest tożsamy z datą odbioru technicznego.

Odbiór techniczny mieszkania a odbiór kluczy

Odbiór techniczny i odbiór kluczy to nie to samo. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej deweloper przekazuje klucze do lokalu w momencie dokonania odbioru technicznego. W przypadku “usterkowego” odbioru technicznego należy tylko mieć na uwadze, że trzeba będzie wpuścić dewelopera w celu naprawienia wad i usterek stwierdzonych protokołem. Jeżeli jednak umowa deweloperska milczy na temat momentu wydania lokalu, to przekazanie kluczy nastąpi dopiero po podpisaniu ostatecznego aktu notarialnego. Zgodnie z prawem, przeniesienie posiadania (czyli przekazanie kluczy do lokalu) następuje po podpisaniu umowy przenoszącej własność. W praktyce może to oznaczać rozpoczęcie prac wykończeniowych i wprowadzenie się do lokalu nawet kilka miesięcy po odbiorze technicznym. Jeśli nabywca chce jak najszybciej rozpocząć prace wykończeniowe, powinien sprecyzować w umowie, że odbiór techniczny = wydanie/przekazanie kluczy.

Oceń artykuł:

Średnia 4.8/5 na podstawie 4 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego?

Zarezerwuj termin odbioru!

Zarezerwuj odbiór

Dlaczego zamówić profesjonalny odbiór mieszkania?

Odbiór samemu
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nowoczesny, profesjonalny sprzęt;
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.
Odbiór z inżynierem
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nowoczesny, profesjonalny sprzęt;
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.
Zamów odbiór z inżynierem

Ponadto, nasi inżynierowie są certyfikowani przez:

Odbiór mieszkania

Zamów odbiór mieszkania
 • tynki i wylewki - zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety - umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony - obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż - weryfikacja z rzutem
 • drzwi - regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje - rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności - komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
NAJPOPULARNIEJSZY

Odbiór z termowizją

Zamów odbiór z termowizją
 • tynki i wylewki - zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety - umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony - obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż - weryfikacja z rzutem
 • drzwi - regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje - rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności - komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykańczaniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • instalacja elektryczna - czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne - rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • wentylacja - w którym kierunku działa
 • nieszczelność okien - ubytki ciepła
 • niedociągnięcia i rażące błędy w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

Odbiór domu

Zamów odbiór domu
 • tynki i wylewki - zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety - umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony - obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż - weryfikacja z rzutem
 • drzwi - regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje - rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności - komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • elewacja - pęknięcia, odchylenia, zacieki
 • dach - zacieki i stan dachówek
 • schody - równość stopni, zgodność z normami
 • zagospodarowanie otoczenia

Regulamin
Polityka Prywatności

© 2020 odbiorymieszkan.info