Masz pytania? Zadzwoń 886 070 650

Kary umowne i odsetki w umowie deweloperskiej

Co zrobić z karami umownymi i odsetkami od umowy deweloperskiej?

Jesteś na etapie podpisywania umowy deweloperskiej i obawiasz się kar umownych za jej niedotrzymanie? Takie zapisy w większości przypadków nie są niczym złym i zostały wprowadzone po to, aby chronić obie strony transakcji. Jakich sankcji możesz się spodziewać?

Potrzebujesz pomocy prawnika przy umowie z deweloperem?

Zamów kontakt

Kary umowne w umowie deweloperskiej

Kary umowne to postanowienia, które nakładane są na jedną ze stron umowy w ramach naprawienia szkody, wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania przez tę stronę swoich obowiązków. Zapisanie takich kar w umowie deweloperskiej to standard i nie należy się ich obawiać. Trzeba jednak mieć pewność, że warunki ich nakładania są uczciwe, a ich wysokość odpowiednia. W przypadku deweloperów taką karę mogą oni ponieść np. za nieoddanie mieszkania w terminie. Nabywcy z kolei mogą zapłacić karę, jeśli będą spóźniać się z odbiorem. 

Umowa deweloperska odsetki i kary umowne

Wysokość kary to zazwyczaj określona, ryczałtowa suma, która najczęściej określana jest w konkretnym okresie czasowym, np. za każdy dzień opóźnienia. Nie ma konkretnych kwot, określonych przez prawo, które mówiłyby o maksymalnych karach, ale takie sankcje nie mogą być nadmiernie wygórowane, gdyż mogą zostać przez to uznane za klauzule niedozwolone, a co za tym idzie nieważne. Kary mogą być określane jako konkretna kwota lub poprzez procent od wartości nieruchomości. Warto też wspomnieć, że ary umowne nie mogą być zastrzegane na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań pieniężnych. Tutaj trzeba domagać się odsetek.

Kary umowne a klauzule niedozwolone

Kary umowne, które pojawią się w dokumencie podpisywanym z deweloperem, powinny być proporcjonalne. Co to oznacza? Otóż kwota, jaką deweloper musi zapłacić w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku nie może być niższa niż ta, którą zapłaci nabywca. Oczywiście działa to tez w drugą stronę. Zapis ten pojawia się w ustawie deweloperskiej i to na jej mocy kary muszą być proporcjonalne. Jeżeli zapisy umowy deweloperskiej byłyby inne, wysokość kary umownej automatycznie uległaby obniżeniu do wysokości równej dla obu stron. 

Odstępne – co to jest?

Kolejną rzeczą, bardzo ważną z perspektywy podpisania umowy deweloperskiej, jest odstępne. Polega ono na tym, że strony podpisując dokument, zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od niej za zapłatą określonej kwoty. Czy jest to legalne? Jak najbardziej. Strona, która zrezygnuje, powinna zrekompensować tej drugiej straty poniesione wskutek odstąpienia od umowy. W wielu przypadkach jest to przede wszystkim czas, w którym nabywca czekał na odbiór mieszkania lub deweloper przetrzymywał mieszkanie, nie sprzedając go komuś innemu. Jeśli taki zapis pojawia się Twojej umowie, pamiętaj, że powinien mieć on wyznaczony termin, w czasie którego możliwe będzie skorzystanie z prawa do odstępnego. Dodatkowo w umowie powinien pojawić się zapis dotyczący tego, czy obie strony mogą odstąpić od umowy, czy może to zrobić tylko jedna z nich. Musisz też wiedzieć, że nie wystarczy zadzwonić do dewelopera z informacją. Konieczne jest wystosowanie oświadczenia o odstąpieniu i wypłata określonej w umowie kwoty. 

Odstąpienie od umowy bez kar

Warto mieć też na uwadze, że czasami odstąpienie od umowy, może wydarzyć się bez płacenia jakichkolwiek kar. W przypadku nabywcy możliwość taka istnieje, gdy: informacje zawarte w umowie nie będą zgodne z prospektem, prospekt informacyjny nie zawiera pól wymaganych przez ustawę lub jest sprzeczny z prawem, a także, gdy deweloper nie przeniesie na nabywcę własności mieszkania w terminie określonym w umowie. Deweloper z kolei może odstąpić od umowy bez płacenia kar, gdy np. nabywca nie wywiązuje się z obowiązku uiszczenia zapłaty za lokal lub opóźnia odbiór. 

Nienależyte wykonanie umowy deweloperskiej – kiedy karę płaci deweloper?

Zastanawiasz się, czy deweloper powinien zapłacić Ci karę umowną? W pierwszej kolejności przeanalizuj zapisy umowy, którą między sobą podpisaliście. Najczęściej deweloperzy płacą kary za przekroczenie terminu przeniesienia własności. Tę kwestię reguluje Ustawa Deweloperska. Warto więc zadbać także o to, aby w dokumencie, który podpisujesz, pojawiły się także terminy zakończenia robót budowlanych czy dokonania odbioru oraz kary umowne, które będzie musiał zapłacić deweloper za ich przekroczenie. O ten aspekt musisz zadbać samodzielnie.

Jeżeli obawiasz się, że nie poradzisz sobie z przeanalizowaniem zapisów dotyczących nie tylko kar umownych, ale ogólnie wszystkich kwestii zawartych w umowie, skorzystaj z usługi profesjonalnego audytu, wykonywanego przez osoby doskonale zaznajomione z prawem nieruchomości. Gwarantujemy, że ta inwestycja zapewni Ci spokojny sen!

2022-09-12 (zaktualizowano: 2022-09-12)

autor posta Wrzosiński

Tekst autorstwa

Emil Wrzosiński

Potrzebujesz pomocy prawnika przy umowie z deweloperem?

Zamów kontakt

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 9 opinii.

Dlaczego warto zamówić profesjonalny odbiór mieszkania?

Odbiór samemu

Odbiór z inżynierem

dokładność i spostrzegawczość
dokładność i spostrzegawczość
dokładność i spostrzegawczość
wykształcenie techniczne
wykształcenie techniczne
wykształcenie techniczne
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
znajomość sztuczek dewelopera
znajomość sztuczek dewelopera
znajomość sztuczek dewelopera
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów
badanie termowizyjne kamerami o wysokiej rozdzielczości
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów

Odbiór samemu

 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • brak nowoczesnego sprzętu
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.

Odbiór z inżynierem

 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nasi inżynierowie mają nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
 • dostęp do płatnych norm i certyfikatów
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne z pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości.

Ponadto, nasi inżynierowie są certyfikowani przez:

infrared training center logo instytut techniki budowlanej logo

Nasze usługi

Odbiór techniczny mieszkania

Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera

Zamów odbiór mieszkania
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
Odbiór z termowizją

Odbiór z termowizją

Zamów odbiór z termowizją
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • wentylacja
  w którym kierunku działa
 • nieszczelność okien
  ubytki ciepła
 • niedociągnięcia i rażące błędy
  w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych
Odbiór domu

Odbiór domu
od dewelopera

Zamów odbiór domu
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • elewacja
  pęknięcia, odchylenia, zacieki
 • dach
  zacieki i stan dachówek
 • schody
  równość stopni, zgodność z normami
 • zagospodarowanie otoczenia
  niwelacja terenu, podjazd, ogrodzenie
Inspekcja mieszkania lub domu na rynku wtórnym

Inspekcja mieszkania lub domu na rynku wtórnym

Zamów inspekcję

Podczas sprawdzenia domu lub mieszkania na rynku wtórnym zweryfikujemy m.in. mostki termiczne, instalacje do wymiany, metraż oraz koszt remontu.

 • Argumenty do zbicia ceny
  w raporcie z inspekcji nieruchomości na rynku wtórnym dostarczymy Państwu argumenty (np. zły stan techniczny instalacji, niższy niż rzeczywisty metraż), które umożliwią zbicie ceny ze sprzedawcą
 • Usterki, wady, elementy do naprawy
  podczas inspekcji mieszkania lub domu na rynku wtórnym w przejrzystym raporcie podsumujemy stan techniczny nieruchomości, wskażemy elementy wadliwe oraz do wymiany/naprawy
 • Instalacje
  zweryfikujemy, które z instalacji w nieruchomości są przestarzałe, a tym samym kwalifikują się do szybkiej wymiany
 • Termowizja
  wskażemy mostki termiczne, przedmuchy, obecność zwierząt takich jak kuny na poddaszu, wykryjemy grzyba i inne ogniska korozji biologicznej
 • Metraż
  rzeczywisty metraż nieruchomości na rynku wtórnym często nie jest zgodny z metrażem z ogłoszenia lub księgi wieczystej
 • Koszty remontu
  w naszym raporcie oszacujemy koszty remontu domu lub mieszkania na rynku wtórny
Sprawdzenie firmy remontowej

Sprawdzenie firmy remontowej

Zamów usługę

Większość remontów wiąże się z niedoróbkami wykonawców. Wykonujemy audyty ekip remontowych i firm wykończeniowych.

 • Podłogi i ściany
  sprawdzimy poprawność wykonania przez firmę remontową płytek, paneli, desek, parkietów oraz jakość m.in. tynków i ścian
 • Sucha zabudowa
  zweryfikujemy, jak fachowcy od remontu wykonali m.in. podwieszane sufity, ścianki działowe, płaszczyzny, piony i poziomy
 • Instalacje
  sprawdzimy wykonanie przez wykończeniowców instalacji, m.in. liniowość włączników i gniazdek elektrycznych, a także zgodność punktów instalacyjnych z projektem
 • Zgodność z umową
  jeżeli zawarli Państwo z firmą wykończeniową pisemną umowę na wykończenie, zweryfikujemy, czy wykonany remont uwzględnia wszystkie punkty z umowy
 • Inne niedoróbki
  zweryfikujemy m.in. poprawność zamontowanych mebli na wymiar, podłączenie sprzętów AGD i RTV do punktów elektrycznych, odpływ prysznica itp.
 • Raport z audytu remontu
  po każdym audycie remontu wysyłamy Państwu raport z podsumowaniem głównych niedoróbek wraz z zaznaczeniem ich na rzucie kondygnacji
Badanie termowizyjne

Badanie termowizyjne

Zamów badanie

Wykonujemy badania termowizyjne budynków pod kątem m.in. nieszczelności, zawilgoceń oraz bytowania zwierząt domowych.

 • Zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • Instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • Ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • Wentylacja
  w którym kierunku działa
 • Nieszczelność okien
  ubytki ciepła
 • Niedociągniecia
  i rażące błędy w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

Działamy w całej Polsce

Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Warszawa Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Kraków Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Wrocław Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Gdańsk, Gdynia i Sopot Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Katowice Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Łódź Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Toruń Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Bydgoszcz Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Lublin Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Rzeszów Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Olsztyn Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Białystok Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Kielce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Opole Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Koszalinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gliwicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Poznań Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sosnowcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Częstochowie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Radomiu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Elblągu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Tarnowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Zielona Góra Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Szczecin Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Legnicy. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Płocku. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wałbrzychu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Rybniku. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Dąbrowie Górniczej. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera we Włocławku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bytomiu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Rudzie Śląskiej Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Tychach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Chorzowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kaliszu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Grudziądzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Braniewie Odbiory mieszkań i domów z doświadczonymi inżynierami Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Górze Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Blachowni Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Myśliborzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Żyrardowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Piasecznie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Mielcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Chodzieży Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Giżycku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Świebodzinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Oświęcimiu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bielawie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Opocznie

odbiory mieszkań

tel. 886 070 650

kontakt@odbiorymieszkan.info

Umowa deweloperska

Regulamin
Polityka Prywatności

© 2010 odbiorymieszkan.info

Wykonujemy odbiory mieszkań.