Masz pytania? Zadzwoń 886 070 650

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, czyli jak obcokrajowiec może kupić mieszkanie w Polsce?

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca - jakie formalności?

Obcokrajowcy również mogą nabyć nieruchomość w Polsce, oczywiście najpierw trzeba spełnić wszystkie wymogi i zająć się załatwieniem niezbędnych formalności. W niektórych przypadkach należy mieć odpowiednie zezwolenie, innym razem procedura jest niezwykle łatwa, przyspieszona. Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, aby uniknąć ewentualnych problemów. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.

Potrzebujesz pomocy prawnika od nieruchomości?

Spotkaj się z nami!

Czy konieczne jest pozwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca? 

Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na zakup mieszkania w Polsce. Najłatwiej mają osoby z krajów Unii Europejskiej ze względu na mocno uproszczoną procedurę, nie potrzebują oni nawet zezwolenia na nabycie nieruchomości. W innych przypadkach konieczne staje się złożenie odpowiedniego wniosku, wszystko można jednak załatwić w urzędzie lub nawet drogą listowną. Jeśli obcokrajowiec jest osobą fizyczną bez obywatelstwa polskiego, przedsiębiorcą z siedzibą firmy poza granicami RP, to może liczyć na uzyskanie zezwolenia na zakup mieszkania lub domu. 

Istotne staje się wykazanie więzi z Polską, aby złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Łatwiej mają osoby z polską narodowością lub z polskim pochodzeniem. Z otrzymaniem pozwolenia nie będą mieć problemu cudzoziemcy, którzy zawarli związek małżeński z obywatelem polskim lub prowadzą działalność zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Należy też podkreślić, że wymaga się pobytu czasowego, stałego lub rezydenta długoterminowego. 

Co powinno znaleźć się we wniosku w celu uzyskania zezwolenia? 

Przy składaniu wniosku o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca konieczne staje się podanie danych osobowych, dokumentu podróży, miejsca pobytu. Wymaga się nawet zawarcia informacji o tym, czy obcokrajowiec przebywał kiedyś areszcie, w strzeżonym ośrodku lub odbywał karę pozbawienia wolności. Wymaga się danych odnośnie do niekaralności sądowej na terenie Polski, toczących się postępowań dotyczących spraw wykroczeń. Cudzoziemiec musi wywiązywać się ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa. 

Niezbędne staje się również napisanie powodu złożenia wniosku. Do formularza dołącza się dodatkową dokumentację w postaci rozmaitych odpisów (z rejestru przedsiębiorców, księgi wieczystej, rejestru gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz decyzji o warunkach zabudowy, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS, dowodu dokonania opłaty skarbowej, wykresu z mapy ewidencyjnej. Niezbędne jest także dokument, który potwierdza więź obcokrajowca z Polską i źródło pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości. 

Jak przyspieszyć zakup nieruchomości dla cudzoziemca?

Jeśli komuś zależy na przyspieszeniu zakupu nieruchomości, to należy zadbać o wcześniejsze załatwienie promesy. Stanowi na dokument przyrzeczenia wydania zezwolenia. Oczywiście ponownie niezbędne staje się złożenie odpowiedniego wniosku, trzeba zrobić to jeszcze przed nabyciem mieszkania lub domu. Z zapisów promesy jasno wynika, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zezwolenie. Jest ona ważna przez 12 miesięcy od jej wydania. 

 Na czym polega procedura uzyskania zezwolenia na nabycie mieszkania lub domu przez obcokrajowca? 

W pierwszej kolejności składa się wniosek o wydanie zezwolenia. Dołączyć trzeba do niego oczywiście wszystkie niezbędne dokumenty. Kolejnym krokiem będzie zweryfikowanie wniosku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Potem następuje opiniowanie wniosku. Jeśli nie pojawiają się żadne sprzeciwy ze strony ministrów, to w ciągu 14 dni po sporządzeniu i wydaniu opinii zakończy się rozpatrywania wniosku. Cudzoziemiec będzie mógł odebrać decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zakup nieruchomości. Czasem trzeba spełnić różne dodatkowe warunki, aby możliwe było otrzymania zezwolenia. Pamiętać trzeba także o uzyskaniu zaświadczenia o prawomocności decyzji. 

Nieruchomość dla cudzoziemca na kredyt 

Zakup mieszkania obcokrajowiec może sfinalizować kredytem hipotecznym, nie trzeba mieć nawet polskiego obywatelstwa. Kluczowe staje się bycie wiarygodnym klientem w oczach kredytodawcy. Banki dokładnie weryfikują zdolność kredytową, sytuację finansową i ekonomicznego obcokrajowca. W przypadku kredytu wymaga się dokumentów tożsamości, karty pobytu, zaświadczenia o zezwoleniu na zakup nieruchomości. Wymaga się też zezwolenie na zakup, historii rachunku osobistego, dokumentów opisujący przedmiot umowy w postaci nieruchomości. Niezbędne będzie także sporządzenie umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, złożenie wniosku do sądu o wpis do hipoteki. Przeniesienie prawa własności jest niezbędne do uruchomienia kredytu. Na koniec podpisuje się umowę o kredyt hipoteczny.

2023-05-05 (zaktualizowano: 2023-05-05)

autor posta Wrzosiński

Tekst autorstwa

Emil Wrzosiński

Potrzebujesz pomocy prawnika od nieruchomości?

Spotkaj się z nami!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Dlaczego warto zamówić profesjonalny odbiór mieszkania?

Odbiór samemu

Odbiór z inżynierem

dokładność i spostrzegawczość
dokładność i spostrzegawczość
dokładność i spostrzegawczość
wykształcenie techniczne
wykształcenie techniczne
wykształcenie techniczne
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
znajomość sztuczek dewelopera
znajomość sztuczek dewelopera
znajomość sztuczek dewelopera
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów
badanie termowizyjne kamerami o wysokiej rozdzielczości
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów

Odbiór samemu

 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • brak nowoczesnego sprzętu
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.

Odbiór z inżynierem

 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nasi inżynierowie mają nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
 • dostęp do płatnych norm i certyfikatów
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne z pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości.

Ponadto, nasi inżynierowie są certyfikowani przez:

infrared training center logo instytut techniki budowlanej logo

Nasze usługi

Odbiór techniczny mieszkania

Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera

Zamów odbiór mieszkania
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
Odbiór z termowizją

Odbiór z termowizją

Zamów odbiór z termowizją
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • wentylacja
  w którym kierunku działa
 • nieszczelność okien
  ubytki ciepła
 • niedociągnięcia i rażące błędy
  w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych
Odbiór domu

Odbiór domu
od dewelopera

Zamów odbiór domu
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • elewacja
  pęknięcia, odchylenia, zacieki
 • dach
  zacieki i stan dachówek
 • schody
  równość stopni, zgodność z normami
 • zagospodarowanie otoczenia
  niwelacja terenu, podjazd, ogrodzenie
Inspekcja mieszkania lub domu na rynku wtórnym

Inspekcja mieszkania lub domu na rynku wtórnym

Zamów inspekcję

Podczas sprawdzenia domu lub mieszkania na rynku wtórnym zweryfikujemy m.in. mostki termiczne, instalacje do wymiany, metraż oraz koszt remontu.

 • Argumenty do zbicia ceny
  w raporcie z inspekcji nieruchomości na rynku wtórnym dostarczymy Państwu argumenty (np. zły stan techniczny instalacji, niższy niż rzeczywisty metraż), które umożliwią zbicie ceny ze sprzedawcą
 • Usterki, wady, elementy do naprawy
  podczas inspekcji mieszkania lub domu na rynku wtórnym w przejrzystym raporcie podsumujemy stan techniczny nieruchomości, wskażemy elementy wadliwe oraz do wymiany/naprawy
 • Instalacje
  zweryfikujemy, które z instalacji w nieruchomości są przestarzałe, a tym samym kwalifikują się do szybkiej wymiany
 • Termowizja
  wskażemy mostki termiczne, przedmuchy, obecność zwierząt takich jak kuny na poddaszu, wykryjemy grzyba i inne ogniska korozji biologicznej
 • Metraż
  rzeczywisty metraż nieruchomości na rynku wtórnym często nie jest zgodny z metrażem z ogłoszenia lub księgi wieczystej
 • Koszty remontu
  w naszym raporcie oszacujemy koszty remontu domu lub mieszkania na rynku wtórny
Sprawdzenie firmy remontowej

Sprawdzenie firmy remontowej

Zamów usługę

Większość remontów wiąże się z niedoróbkami wykonawców. Wykonujemy audyty ekip remontowych i firm wykończeniowych.

 • Podłogi i ściany
  sprawdzimy poprawność wykonania przez firmę remontową płytek, paneli, desek, parkietów oraz jakość m.in. tynków i ścian
 • Sucha zabudowa
  zweryfikujemy, jak fachowcy od remontu wykonali m.in. podwieszane sufity, ścianki działowe, płaszczyzny, piony i poziomy
 • Instalacje
  sprawdzimy wykonanie przez wykończeniowców instalacji, m.in. liniowość włączników i gniazdek elektrycznych, a także zgodność punktów instalacyjnych z projektem
 • Zgodność z umową
  jeżeli zawarli Państwo z firmą wykończeniową pisemną umowę na wykończenie, zweryfikujemy, czy wykonany remont uwzględnia wszystkie punkty z umowy
 • Inne niedoróbki
  zweryfikujemy m.in. poprawność zamontowanych mebli na wymiar, podłączenie sprzętów AGD i RTV do punktów elektrycznych, odpływ prysznica itp.
 • Raport z audytu remontu
  po każdym audycie remontu wysyłamy Państwu raport z podsumowaniem głównych niedoróbek wraz z zaznaczeniem ich na rzucie kondygnacji
Badanie termowizyjne

Badanie termowizyjne

Zamów badanie

Wykonujemy badania termowizyjne budynków pod kątem m.in. nieszczelności, zawilgoceń oraz bytowania zwierząt domowych.

 • Zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • Instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • Ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • Wentylacja
  w którym kierunku działa
 • Nieszczelność okien
  ubytki ciepła
 • Niedociągniecia
  i rażące błędy w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

Działamy w całej Polsce

Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Warszawa Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Wrocław Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Kraków Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Gdańsk, Gdynia i Sopot Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Katowice Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Łódź Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Toruń Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Bydgoszcz Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Lublin Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Szczecin Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Rzeszów Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Olsztyn Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Białystok Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Kielce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Opole Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gliwicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Poznań Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sosnowcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Częstochowie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Radomiu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Zielona Góra Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Koszalinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Elblągu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Tarnowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Braniewie Odbiory mieszkań i domów z doświadczonymi inżynierami Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Górze Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Blachowni Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Myśliborzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Żyrardowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Piasecznie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Mielcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Chodzieży Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Giżycku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Świebodzinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Oświęcimiu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bielawie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Opocznie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Międzychodzie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wieliczce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Płocku. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Otwocku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Policach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ustce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Jędrzejowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pszczynie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Józefów Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łasku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krośnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Olkuszu

odbiory mieszkań

tel. 886 070 650

kontakt@odbiorymieszkan.info

Umowa deweloperska