Masz pytania? Zadzwoń 886 070 650

Prawnik a umowa deweloperska

Pomoc adwokatów przy sprawdzeniu umowy deweloperskiej

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest umowa deweloperska, oraz dlaczego warto ją sprawdzić z prawnikiem.

Potrzebujesz pomocy prawnika przy analizie umowy deweloperskiej?

Umowa deweloperska to bardzo ważny dokument, który składa się z wielu załączników, najczęściej całość ma kilkadziesiąt stron  i tak naprawdę nie jest wystarczająco czytelna, by bez problemu ją zrozumieć. Aby podpisać, warto jednak sprawdzić umowę deweloperską, ponieważ konsekwencje podpisania umowy, która nie została wcześniej przeanalizowana mogą być bardzo niekorzystne dla strony kupującej. Nasza firma współpracuje z prawnikami wyspecjalizowanymi w analizie umowy deweloperskiej. Zachęcamy do kontaktu.

Czym jest umowa deweloperska?

Ustawa Deweloperska, która istnieje od 2011 roku zobowiązuje dewelopera i nabywcę lokalu do podpisania umowy zwanej umową deweloperską, którą realizuje się u notariusza, w formie aktu notarialnego. Ta forma pozwala nabywcy na domaganie się swoich roszczeń przed sądem, gdy deweloper nie zrealizuje zadeklarowanych w umowie zobowiązań. Jest to też moment, w którym notariusz sprawdza i kontroluje informacje związane z przedmiotem umowy. Nabywca może czuć się bezpieczny, ponieważ akt notarialny daje poczucie, że ten etap jest sformalizowany, ujednolicony i bezpieczny. Umowa ma na celu doprecyzowanie szczegółów związanych z budową lokalu, który jest przedmiotem tejże umowy. Deweloper zobowiązuje się w niej, że lokal wybuduje, wyodrębni i finalnie przeniesie prawo własności na rzecz nabywcy, z którym niniejszą umowę deweloperską podpisuje. Takie procedury pozwalają zabezpieczyć prawo nabywcy, dzięki czemu deweloper stara się realizować swoje inwestycje terminowo, bez większych przesunięć i problemów. 

Ustawa deweloperska sprawiła, że deweloper powinien posiadać rachunek powierniczy, który zabezpiecza finanse nabywców. Taki rachunek powierniczy pomaga kontrolować działania dewelopera, który może wypłacić środki na poszczególne etapy, co daje też poczucie bezpieczeństwa nabywcom. Realizacje inwestycji w oparciu o rachunki powiernicze ograniczyły działania deweloperów, którzy przed stworzeniem ustawy deweloperskiej potrafili zostawić inwestycję niezrealizowaną, znikając ze środkami, które zostały wpłacone przez osoby inwestujące w powstanie mieszkań. Dawniej takie sytuacje nie były zabezpieczone w żaden sposób i dochodziło do nich dość często.

Umowa deweloperska to jedna z najpopularniejszych umów, o jakich możemy słyszeć, dotycząca kupna nieruchomości na rynku pierwotnym. Umowa deweloperska zobowiązuje strony umowy, jakimi są deweloper oraz nabywca nieruchomości, do spełnienia określonych warunków umownych. Deweloper zobowiązuje się do sprzedaży mieszkania oraz przeniesienia własności na nabywcę,  a  nabywca zobowiązuje się do uiszczenia odpowiedniej kwoty za nabycie nieruchomości. Umowa ta zazwyczaj napisana jest językiem, który może być trudny do zrozumienia dla każdego. Zawiera ona bardzo dużo informacji dotyczących m.in. ceny nabycia nieruchomości, informacji o mieszkaniu/domu, metrażu, o przeniesieniu na nabywcy praw do mieszkania, wszelkich terminów, pozwoleń, kar umownych itd. 

Sprawdzenie umowy deweloperskiej

Należy pamiętać, że w umowie deweloperskiej zostały zawarte wszystkie najważniejsze informacje. Kluczowe dla nabywcy będą te, które dotyczą terminowości prac deweloperskich, konsekwencji przestrzegania i nieprzestrzegania poszczególnych zapisów umowy.  Wszystkie adnotacje, które tak naprawdę zostały stworzone przez prawników pracujących dla dewelopera będą raczej korzystne dla dewelopera. Warto o tym pamiętać i dokładnie zapoznać się z treścią. Dlatego też polecamy fachową pomoc w sprawdzeniu umowy. Specjaliści, którzy pracują dla nas to prawnicy, radcy prawni czy adwokaci. To właśnie oni wiedzą doskonale na co należy zwrócić uwagę, które zapisy chronią nabywcę, a które są bezpieczne dla dewelopera, ale nic nie wnoszą w momencie, w którym coś pójdzie nie tak.

Inwestując w nieruchomość, warto mieć wsparcie. Tym bardziej, gdy w grę wchodzi inwestycja, która dopiero powstanie.  Sytuacja na rynku deweloperskim jest bezpieczna, ale realia zmuszają społeczeństwo do myślenia nastawionego na zabezpieczanie swoich finansów. Trudno przewidzieć jak potoczy się sytuacja na świecie, jaki będzie miała wpływ na rynek nieruchomości, gdy inwestycje, które są w planach powstaną. Pomoc prawnika w niepewnych czasach wydaje się być niezbędnym rozwiązaniem. Chodzi o to, by dobrze zrozumieć każdy zapis i sprawić, by był on na tyle doprecyzowany, by w razie konieczności deweloper poniósł konsekwencję istotnego opóźnienia, czy niedopełnienia innego zapisu w umowie. 

Ile kosztuje sprawdzenie umowy deweloperskiej przez prawnika?

Jeśli chodzi o kwotę związaną ze sprawdzeniem umowy deweloperskiej – nie będzie ona wygórowana, gdy okaże się, że zapisy, na które zwróci uwagę podczas analizy umowy deweloperskiej radca prawny, sprawią, że będziemy bezpiecznie czekać, aż inwestycja zostanie zrealizowana. Można powiedzieć, że gra jest warta świeczki.  Z pewnością mniej zapłacimy komuś, kto pobieżnie zapozna się z umową, a więcej wydamy na dokładny audyt ze sugestiami zmian i szczegółową analizą całości umowy deweloperskiej i załączników, której dokona radca prawny czy adwokat. Czasem warto zapłacić komuś, kto zna się na rzeczy, a trzeba w tym miejscu podkreślić i rozróżnić, że fachowcy, którzy pracują w naszej kancelarii są specjalistami w dziedzinie prawa nieruchomości, co daje im przewagę nad każdym innym specjalistą.

Należy także pamiętać, że sprawdzenie umowy deweloperskiej przez adwokata trwa nawet do 5 dni roboczych. Dokładny audyt wymaga sprawdzenia wszystkich zapisów i zaproponowania tego, co będzie korzystne dla klienta. W tym momencie warto sobie zadać pytanie, jakie nabywca ma oczekiwania. Czy chce, by umowa została sprawdzona szybko i konkretnie, czy raczej dogłębnie przeanalizowana. Obie formy są dopuszczalne, grunt, by rozumieć główny przekaz i wszystkie informacje związane z zabezpieczeniem własnego interesu. To jest decyzja, którą może podjąć wyłącznie nabywca.

Standard wykończenia to istotny zapis w umowie deweloperskiej

Porównując ceny konkurencyjne warto też mieć świadomość, że w tym przypadku wyższa cena zawsze będzie oznaczała dokładniejszą analizę dokumentów. Często wyjściowa kwota zachęca klienta, po czym okazuje się, że jest to cena pobieżnej analizy wyłącznie umowy deweloperskiej. Z dopłatą można przeanalizować załączniki, kolejna dopłata pozwoli na konsultację z fachowcem, jeszcze inna przyśpieszy termin wykonania takiej analizy. Nasza kancelaria w jasny sposób posługuje się cennikiem. W razie jakichkolwiek pytań i niejasności, zachęcamy do kontaktu.

Umowa deweloperska - na co zwrócić uwagę?

Szczegóły, związane z umową deweloperską zazwyczaj są dobrze ukryte w treści umowy i w różnych załącznikach. Te, które interesują nabywcę są bardzo często potraktowane pobieżnie. Ważnym jest to, by w umowie deweloperskiej w czytelny i poprawny sposób zostały wpisane wszystkie informacje dotyczące przedmiotu umowy, czyli inwestycji deweloperskiej, jaką pragnie kupić nabywca. Istotny jest także rzut architektoniczny domu lub mieszkania, który powinien być dołączony do umowy.

W umowie warto uwzględnić jakie będą konsekwencje związane z metrażem. Umowa deweloperska posługuje się najczęściej „metrażem projektowym”, który odbiega od tego, co sprawdza się podczas odbioru technicznego. Warto tę kwestię doprecyzować w umowie przedwstępnej.

Bardzo ważny jest też standard wykończenia, bowiem każdy deweloper inaczej go interpretuje, co daje pole manewru w razie negatywnego odbioru technicznego. Istotne jest, by w umowie zostały zawarte szczegóły, które podczas odbioru technicznego nabywca będzie mógł skontrolować i się do nich odnieść, jeśli będą niezgodne z zapisem dewelopera. 

Poza mieszkaniem, bardzo często w grę wchodzą przynależności, które również powinny być w umowie deweloperskiej doprecyzowane w taki sposób, by można było je skonfrontować z późniejszą realizacją.

Najważniejsze w takiej umowie są jednak terminy. Często pierwszym terminem jest ten związany z ukończeniem prac budowlanych przez dewelopera, który pozwala uzyskać pozwolenie na użytkowanie. W tym miejscu inwestycja przestaje być placem budowy i można zacząć realizować odbiory techniczne poszczególnych mieszkań, więc termin odbioru nieruchomości jest dla nabywcy tym, od którego on zaczyna swoje działania. Ostatnim jest termin podpisania umowy przenoszącej własność , a tym samym termin, który kończy przygodę z deweloperem. 

Należy też pamiętać, że podpisanie umowy deweloperskiej jest wiążące, zaś odstąpienie wiąże się z konsekwencjami, dlatego warto przed finalnym złożeniem podpisu dobrze zastanowić się, czy to właściwa decyzja.

Dlaczego jesteśmy godni zaufania podczas sprawdzania umowy deweloperskiej?

Nasza kancelaria z prawem budowlanym i rynkiem nieruchomości obcuje na co dzień, co zdecydowanie daje nam spore doświadczenie i łatwość w analizowaniu umów deweloperskich. Tak naprawdę współczesne realia pozwalają nam pracować w formie zdalnej, choć mamy swoje placówki w Warszawie i Radomiu, ale dzięki pracy zdalnej mamy dostęp do umów deweloperskich z terenu całej Polski. Nie zamykamy się na inne miasta i mamy wielu klientów, z którymi konsultujemy się telefonicznie. To ogromna możliwość zarówno dla nabywcy, ponieważ skonsultuje się z nami w wygodny dla siebie sposób. Nie musi nigdzie dojeżdżać. My zaś możemy przekazać naszą wiedzę i doświadczenie każdemu, kto tego potrzebuje i się z nami skontaktuje w celu sprawdzenia umowy deweloperskiej.

Informacje dotyczące przynależności w umowie deweloperskiej

Resumując, nasza kancelaria wie na temat odbiorów bardzo dużo. Dzielimy się tą wiedzą w artykułach, w których podkreślamy, jak wiele jest niedopowiedzeń i braku konkretów w umowach deweloperskich. Nabywca, który kieruje się tym, co wyczytał w sieci, może spróbować sam przeanalizować umowę, ale samodzielnie może nie dostrzec niuansów lub sprytnych zapisów, które chronią dewelopera przed konsekwencjami niedotrzymania warunków umowy. Jeśli chce zainwestować na poważnie, sugerujemy, by skorzystał z porady fachowca w tej dziedzinie. To ważne, ponieważ porada doświadczonego prawnika, która będzie ukierunkowana na tą konkretną umowę, z którą przychodzi klient, zawsze będzie więcej warta od informacji z sieci.

Analiza prawna umowy deweloperskiej

Decydując się na nieruchomość z rynku pierwotnego, taka umowa nas nie ominie. Jeżeli chcemy, aby wszystko poszło po naszej myśli, abyśmy nie pozwolili oszukać się w jakiś sposób przez jakieś klauzule, które zawarte są w umowie, to taką umowę powinniśmy dokładnie sprawdzić, zanim podpiszemy. Analiza umowy najlepiej, aby była wykonana przez doświadczonego prawnika lub adwokata czy radcę prawnego, który na pewno prostszym językiem wytłumaczy nam co, jest w tej umowie w porządku, a co może nas niepokoić. Oczywiście za wszelkie czynności prawne będziemy musieli ponieść koszty, ale te koszty mogą być mało znaczące w porównaniu do tego, czego możemy uniknąć, podpisując niezrozumiałą umowę deweloperską.  Te koszty za analizę prawną będą różniły się zależności od tego jak obszerna ma być  analiza, co chcemy, aby zostało sprawdzone, czy chcemy, aby sprawdzone zostały jeszcze inne dokumenty tj. prospekt informacyjny.

Analiza umowy deweloperskiej może kosztować od 300 do nawet 2000 zł i zazwyczaj czas oczekiwania to kilka dni. Jeżeli zdecydujemy się na pomoc prawnika, kierujmy się przy wyborze przykładowo tym, aby był ekspertem w dziedzinie prawa nieruchomości oraz jego doświadczeniem. Jeżeli stoimy przed decyzją czy korzystać z usług prawnika, to uważamy, że w tej kwestii nie powinniśmy nawet się zastanawiać, gdyż decydując się już na poświęcenie pewnej sumy  pieniędzy na nieruchomość, to nie zaszkodzi nam doliczenie do tych kosztów dodatkowej kwoty, aby sprawdzić umowę i zyskać spokojniejszą głowę i być może uchronić się przed oszustwem. 

2022-01-04 (zaktualizowano: 2022-01-04)

autor posta Dyla

Tekst autorstwa

Marek Dyla

Potrzebujesz pomocy prawnika przy analizie umowy deweloperskiej?

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 244 opinii.

Dlaczego warto zamówić profesjonalny odbiór mieszkania?

Odbiór samemu

Odbiór z inżynierem

dokładność i spostrzegawczość
dokładność i spostrzegawczość
dokładność i spostrzegawczość
wykształcenie techniczne
wykształcenie techniczne
wykształcenie techniczne
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
dostęp do płatnych norm i certyfikatów
znajomość sztuczek dewelopera
znajomość sztuczek dewelopera
znajomość sztuczek dewelopera
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów
badanie termowizyjne kamerami o wysokiej rozdzielczości
doświadczenie z setek odbiorów
doświadczenie z setek odbiorów

Odbiór samemu

 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • brak nowoczesnego sprzętu
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.

Odbiór z inżynierem

 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nasi inżynierowie mają nowoczesny i zgodny z normami sprzęt
 • dostęp do płatnych norm i certyfikatów
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne z pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości.

Ponadto, nasi inżynierowie są certyfikowani przez:

infrared training center logo instytut techniki budowlanej logo

Nasze usługi

Odbiór techniczny mieszkania

Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera

Zamów odbiór mieszkania
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
Odbiór z termowizją

Odbiór z termowizją

Zamów odbiór z termowizją
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • wentylacja
  w którym kierunku działa
 • nieszczelność okien
  ubytki ciepła
 • niedociągnięcia i rażące błędy
  w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych
Odbiór domu

Odbiór domu
od dewelopera

Zamów odbiór domu
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem na prośbę klienta (nie pomiar inwentaryzacyjny)
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • elewacja
  pęknięcia, odchylenia, zacieki
 • dach
  zacieki i stan dachówek
 • schody
  równość stopni, zgodność z normami
 • zagospodarowanie otoczenia
  niwelacja terenu, podjazd, ogrodzenie
Inspekcja mieszkania lub domu na rynku wtórnym

Inspekcja mieszkania lub domu na rynku wtórnym

Zamów inspekcję

Podczas sprawdzenia domu lub mieszkania na rynku wtórnym zweryfikujemy m.in. mostki termiczne, instalacje do wymiany, metraż oraz koszt remontu.

 • Argumenty do zbicia ceny
  w raporcie z inspekcji nieruchomości na rynku wtórnym dostarczymy Państwu argumenty (np. zły stan techniczny instalacji, niższy niż rzeczywisty metraż), które umożliwią zbicie ceny ze sprzedawcą
 • Usterki, wady, elementy do naprawy
  podczas inspekcji mieszkania lub domu na rynku wtórnym w przejrzystym raporcie podsumujemy stan techniczny nieruchomości, wskażemy elementy wadliwe oraz do wymiany/naprawy
 • Instalacje
  zweryfikujemy, które z instalacji w nieruchomości są przestarzałe, a tym samym kwalifikują się do szybkiej wymiany
 • Termowizja
  wskażemy mostki termiczne, przedmuchy, obecność zwierząt takich jak kuny na poddaszu, wykryjemy grzyba i inne ogniska korozji biologicznej
 • Metraż
  rzeczywisty metraż nieruchomości na rynku wtórnym często nie jest zgodny z metrażem z ogłoszenia lub księgi wieczystej
 • Koszty remontu
  w naszym raporcie oszacujemy koszty remontu domu lub mieszkania na rynku wtórny
Sprawdzenie firmy remontowej

Sprawdzenie firmy remontowej

Zamów usługę

Większość remontów wiąże się z niedoróbkami wykonawców. Wykonujemy audyty ekip remontowych i firm wykończeniowych.

 • Podłogi i ściany
  sprawdzimy poprawność wykonania przez firmę remontową płytek, paneli, desek, parkietów oraz jakość m.in. tynków i ścian
 • Sucha zabudowa
  zweryfikujemy, jak fachowcy od remontu wykonali m.in. podwieszane sufity, ścianki działowe, płaszczyzny, piony i poziomy
 • Instalacje
  sprawdzimy wykonanie przez wykończeniowców instalacji, m.in. liniowość włączników i gniazdek elektrycznych, a także zgodność punktów instalacyjnych z projektem
 • Zgodność z umową
  jeżeli zawarli Państwo z firmą wykończeniową pisemną umowę na wykończenie, zweryfikujemy, czy wykonany remont uwzględnia wszystkie punkty z umowy
 • Inne niedoróbki
  zweryfikujemy m.in. poprawność zamontowanych mebli na wymiar, podłączenie sprzętów AGD i RTV do punktów elektrycznych, odpływ prysznica itp.
 • Raport z audytu remontu
  po każdym audycie remontu wysyłamy Państwu raport z podsumowaniem głównych niedoróbek wraz z zaznaczeniem ich na rzucie kondygnacji
Badanie termowizyjne

Badanie termowizyjne

Zamów badanie

Wykonujemy badania termowizyjne budynków pod kątem m.in. nieszczelności, zawilgoceń oraz bytowania zwierząt domowych.

 • Zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • Instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • Ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • Wentylacja
  w którym kierunku działa
 • Nieszczelność okien
  ubytki ciepła
 • Niedociągniecia
  i rażące błędy w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

Działamy w całej Polsce

Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Warszawa Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Wrocław Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Kraków Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Gdańsk, Gdynia i Sopot Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Katowice Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Łódź Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Toruń Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Bydgoszcz Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Lublin Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Szczecin Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Rzeszów Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Olsztyn Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Białystok Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Kielce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Opole Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gliwicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Poznań Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sosnowcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Częstochowie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Radomiu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Zielona Góra Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Koszalinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Elblągu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Tarnowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Braniewie Odbiory mieszkań i domów z doświadczonymi inżynierami Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Górze Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Blachowni Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Myśliborzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Żyrardowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Piasecznie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Mielcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Chodzieży Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Giżycku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Świebodzinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Oświęcimiu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bielawie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Opocznie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Międzychodzie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wieliczce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Płocku. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Otwocku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Policach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ustce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Jędrzejowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pszczynie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Józefów Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łasku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krośnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Olkuszu

odbiory mieszkań

tel. 886 070 650

kontakt@odbiorymieszkan.info

Umowa deweloperska