Masz pytania? Zadzwoń 886 070 650
zdjęcie do W poniższym artykule podpowiadamy, ➡ dlaczego warto sprawdzić umowę deweloperską u prawnika. ➽ Współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi, którzy oferują analizę ➡️ i sprawdzenie umowy deweloperskiej.

Prawnik a umowa deweloperska

Pomoc adwokatów przy sprawdzeniu umowy deweloperskiej

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest umowa deweloperska, oraz dlaczego warto ją sprawdzić z prawnikiem.


Tekst autorstwa

autor posta Marek Dyla

Marek Dyla

Pisze teksty na zlecenia dla różnych marek. Lubi różnorodność zawodową. Potrafi tworzyć długie, zajmujące treści, ale doskonale odnajduje się też w krótkich tekstach reklamowych. Interesuje go Metaverse i jego rozwój.

Umowa deweloperska to bardzo ważny dokument, który składa się z wielu załączników, najczęściej całość ma kilkadziesiąt stron  i tak naprawdę nie jest wystarczająco czytelna, by bez problemu ją zrozumieć. Aby podpisać, warto jednak sprawdzić umowę deweloperską, ponieważ konsekwencje podpisania umowy, która nie została wcześniej przeanalizowana mogą być bardzo niekorzystne dla strony kupującej. Nasza firma współpracuje z prawnikami wyspecjalizowanymi w analizie umowy deweloperskiej. Zachęcamy do kontaktu.

Czym jest umowa deweloperska?

Ustawa Deweloperska, która istnieje od 2011 roku zobowiązuje dewelopera i nabywcę lokalu do podpisania umowy zwanej umową deweloperską, którą realizuje się u notariusza, w formie aktu notarialnego. Ta forma pozwala nabywcy na domaganie się swoich roszczeń przed sądem, gdy deweloper nie zrealizuje zadeklarowanych w umowie zobowiązań. Jest to też moment, w którym notariusz sprawdza i kontroluje informacje związane z przedmiotem umowy. Nabywca może czuć się bezpieczny, ponieważ akt notarialny daje poczucie, że ten etap jest sformalizowany, ujednolicony i bezpieczny. Umowa ma na celu doprecyzowanie szczegółów związanych z budową lokalu, który jest przedmiotem tejże umowy. Deweloper zobowiązuje się w niej, że lokal wybuduje, wyodrębni i finalnie przeniesie prawo własności na rzecz nabywcy, z którym niniejszą umowę deweloperską podpisuje. Takie procedury pozwalają zabezpieczyć prawo nabywcy, dzięki czemu deweloper stara się realizować swoje inwestycje terminowo, bez większych przesunięć i problemów.  Ustawa deweloperska sprawiła, że deweloper powinien posiadać rachunek powierniczy, który zabezpiecza finanse nabywców. Taki rachunek powierniczy pomaga kontrolować działania dewelopera, który może wypłacić środki na poszczególne etapy, co daje też poczucie bezpieczeństwa nabywcom. Realizacje inwestycji w oparciu o rachunki powiernicze ograniczyły działania deweloperów, którzy przed stworzeniem ustawy deweloperskiej potrafili zostawić inwestycję niezrealizowaną, znikając ze środkami, które zostały wpłacone przez osoby inwestujące w powstanie mieszkań. Dawniej takie sytuacje nie były zabezpieczone w żaden sposób i dochodziło do nich dość często.

Umowa deweloperska to jedna z najpopularniejszych umów, o jakich możemy słyszeć, dotycząca kupna nieruchomości na rynku pierwotnym. Umowa deweloperska zobowiązuje strony umowy, jakimi są deweloper oraz nabywca nieruchomości, do spełnienia określonych warunków umownych. Deweloper zobowiązuje się do sprzedaży mieszkania oraz przeniesienia własności na nabywcę,  a  nabywca zobowiązuje się do uiszczenia odpowiedniej kwoty za nabycie nieruchomości. Umowa ta zazwyczaj napisana jest językiem, który może być trudny do zrozumienia dla każdego. Zawiera ona bardzo dużo informacji dotyczących m.in. ceny nabycia nieruchomości, informacji o mieszkaniu/domu, metrażu, o przeniesieniu na nabywcy praw do mieszkania, wszelkich terminów, pozwoleń, kar umownych itd. 

umowa deweloperska sprawdzenie przez radcę prawnego i adwokata

Sprawdzenie umowy deweloperskiej

Należy pamiętać, że w umowie deweloperskiej zostały zawarte wszystkie najważniejsze informacje. Kluczowe dla nabywcy będą te, które dotyczą terminowości prac deweloperskich, konsekwencji przestrzegania i nieprzestrzegania poszczególnych zapisów umowy.  Wszystkie adnotacje, które tak naprawdę zostały stworzone przez prawników pracujących dla dewelopera będą raczej korzystne dla dewelopera. Warto o tym pamiętać i dokładnie zapoznać się z treścią. Dlatego też polecamy fachową pomoc w sprawdzeniu umowy. Specjaliści, którzy pracują dla nas to prawnicy, radcy prawni czy adwokaci. To właśnie oni wiedzą doskonale na co należy zwrócić uwagę, które zapisy chronią nabywcę, a które są bezpieczne dla dewelopera, ale nic nie wnoszą w momencie, w którym coś pójdzie nie tak. Inwestując w nieruchomość, warto mieć wsparcie. Tym bardziej, gdy w grę wchodzi inwestycja, która dopiero powstanie.  Sytuacja na rynku deweloperskim jest bezpieczna, ale realia zmuszają społeczeństwo do myślenia nastawionego na zabezpieczanie swoich finansów. Trudno przewidzieć jak potoczy się sytuacja na świecie, jaki będzie miała wpływ na rynek nieruchomości, gdy inwestycje, które są w planach powstaną. Pomoc prawnika w niepewnych czasach wydaje się być niezbędnym rozwiązaniem. Chodzi o to, by dobrze zrozumieć każdy zapis i sprawić, by był on na tyle doprecyzowany, by w razie konieczności deweloper poniósł konsekwencję istotnego opóźnienia, czy niedopełnienia innego zapisu w umowie. 

Ile kosztuje sprawdzenie umowy deweloperskiej przez prawnika?

Jeśli chodzi o kwotę związaną ze sprawdzeniem umowy deweloperskiej – nie będzie ona wygórowana, gdy okaże się, że zapisy, na które zwróci uwagę podczas analizy umowy deweloperskiej radca prawny, sprawią, że będziemy bezpiecznie czekać, aż inwestycja zostanie zrealizowana. Można powiedzieć, że gra jest warta świeczki.  Z pewnością mniej zapłacimy komuś, kto pobieżnie zapozna się z umową, a więcej wydamy na dokładny audyt ze sugestiami zmian i szczegółową analizą całości umowy deweloperskiej i załączników, której dokona radca prawny czy adwokat. Czasem warto zapłacić komuś, kto zna się na rzeczy, a trzeba w tym miejscu podkreślić i rozróżnić, że fachowcy, którzy pracują w naszej kancelarii są specjalistami w dziedzinie prawa nieruchomości, co daje im przewagę nad każdym innym specjalistą.

Należy także pamiętać, że sprawdzenie umowy deweloperskiej przez adwokata trwa nawet do 5 dni roboczych. Dokładny audyt wymaga sprawdzenia wszystkich zapisów i zaproponowania tego, co będzie korzystne dla klienta. W tym momencie warto sobie zadać pytanie, jakie nabywca ma oczekiwania. Czy chce, by umowa została sprawdzona szybko i konkretnie, czy raczej dogłębnie przeanalizowana. Obie formy są dopuszczalne, grunt, by rozumieć główny przekaz i wszystkie informacje związane z zabezpieczeniem własnego interesu. To jest decyzja, którą może podjąć wyłącznie nabywca.

Standard wykończenia to istotny zapis w umowie deweloperskiej

Porównując ceny konkurencyjne warto też mieć świadomość, że w tym przypadku wyższa cena zawsze będzie oznaczała dokładniejszą analizę dokumentów. Często wyjściowa kwota zachęca klienta, po czym okazuje się, że jest to cena pobieżnej analizy wyłącznie umowy deweloperskiej. Z dopłatą można przeanalizować załączniki, kolejna dopłata pozwoli na konsultację z fachowcem, jeszcze inna przyśpieszy termin wykonania takiej analizy. Nasza kancelaria w jasny sposób posługuje się cennikiem. W razie jakichkolwiek pytań i niejasności, zachęcamy do kontaktu.

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę?

Szczegóły, związane z umową deweloperską zazwyczaj są dobrze ukryte w treści umowy i w różnych załącznikach. Te, które interesują nabywcę są bardzo często potraktowane pobieżnie. Ważnym jest to, by w umowie deweloperskiej w czytelny i poprawny sposób zostały wpisane wszystkie informacje dotyczące przedmiotu umowy, czyli inwestycji deweloperskiej, jaką pragnie kupić nabywca. Istotny jest także rzut architektoniczny domu lub mieszkania, który powinien być dołączony do umowy.

W umowie warto uwzględnić jakie będą konsekwencje związane z metrażem. Umowa deweloperska posługuje się najczęściej „metrażem projektowym”, który odbiega od tego, co sprawdza się podczas odbioru technicznego. Warto tę kwestię doprecyzować w umowie przedwstępnej.

Bardzo ważny jest też standard wykończenia, bowiem każdy deweloper inaczej go interpretuje, co daje pole manewru w razie negatywnego odbioru technicznego. Istotne jest, by w umowie zostały zawarte szczegóły, które podczas odbioru technicznego nabywca będzie mógł skontrolować i się do nich odnieść, jeśli będą niezgodne z zapisem dewelopera. 

Poza mieszkaniem, bardzo często w grę wchodzą przynależności, które również powinny być w umowie deweloperskiej doprecyzowane w taki sposób, by można było je skonfrontować z późniejszą realizacją.

Najważniejsze w takiej umowie są jednak terminy. Często pierwszym terminem jest ten związany z ukończeniem prac budowlanych przez dewelopera, który pozwala uzyskać pozwolenie na użytkowanie. W tym miejscu inwestycja przestaje być placem budowy i można zacząć realizować odbiory techniczne poszczególnych mieszkań, więc termin odbioru nieruchomości jest dla nabywcy tym, od którego on zaczyna swoje działania. Ostatnim jest termin podpisania umowy przenoszącej własność , a tym samym termin, który kończy przygodę z deweloperem. 

Należy też pamiętać, że podpisanie umowy deweloperskiej jest wiążące, zaś odstąpienie wiąże się z konsekwencjami, dlatego warto przed finalnym złożeniem podpisu dobrze zastanowić się, czy to właściwa decyzja.

Dlaczego jesteśmy godni zaufania podczas sprawdzania umowy deweloperskiej?

Nasza kancelaria z prawem budowlanym i rynkiem nieruchomości obcuje na co dzień, co zdecydowanie daje nam spore doświadczenie i łatwość w analizowaniu umów deweloperskich. Tak naprawdę współczesne realia pozwalają nam pracować w formie zdalnej, choć mamy swoje placówki w Warszawie i Radomiu, ale dzięki pracy zdalnej mamy dostęp do umów deweloperskich z terenu całej Polski. Nie zamykamy się na inne miasta i mamy wielu klientów, z którymi konsultujemy się telefonicznie. To ogromna możliwość zarówno dla nabywcy, ponieważ skonsultuje się z nami w wygodny dla siebie sposób. Nie musi nigdzie dojeżdżać. My zaś możemy przekazać naszą wiedzę i doświadczenie każdemu, kto tego potrzebuje i się z nami skontaktuje w celu sprawdzenia umowy deweloperskiej.

Informacje dotyczące przynależności w umowie deweloperskiej

Resumując, nasza kancelaria wie na temat odbiorów bardzo dużo. Dzielimy się tą wiedzą w artykułach, w których podkreślamy, jak wiele jest niedopowiedzeń i braku konkretów w umowach deweloperskich. Nabywca, który kieruje się tym, co wyczytał w sieci, może spróbować sam przeanalizować umowę, ale samodzielnie może nie dostrzec niuansów lub sprytnych zapisów, które chronią dewelopera przed konsekwencjami niedotrzymania warunków umowy. Jeśli chce zainwestować na poważnie, sugerujemy, by skorzystał z porady fachowca w tej dziedzinie. To ważne, ponieważ porada doświadczonego prawnika, która będzie ukierunkowana na tą konkretną umowę, z którą przychodzi klient, zawsze będzie więcej warta od informacji z sieci.

Analiza prawna umowy deweloperskiej

Decydując się na nieruchomość z rynku pierwotnego, taka umowa nas nie ominie. Jeżeli chcemy, aby wszystko poszło po naszej myśli, abyśmy nie pozwolili oszukać się w jakiś sposób przez jakieś klauzule, które zawarte są w umowie, to taką umowę powinniśmy dokładnie sprawdzić, zanim podpiszemy. Analiza umowy najlepiej, aby była wykonana przez doświadczonego prawnika lub adwokata czy radcę prawnego, który na pewno prostszym językiem wytłumaczy nam co, jest w tej umowie w porządku, a co może nas niepokoić. Oczywiście za wszelkie czynności prawne będziemy musieli ponieść koszty, ale te koszty mogą być mało znaczące w porównaniu do tego, czego możemy uniknąć, podpisując niezrozumiałą umowę deweloperską.  Te koszty za analizę prawną będą różniły się zależności od tego jak obszerna ma być  analiza, co chcemy, aby zostało sprawdzone, czy chcemy, aby sprawdzone zostały jeszcze inne dokumenty tj. prospekt informacyjny. Analiza umowy deweloperskiej może kosztować od 300 do nawet 2000 zł i zazwyczaj czas oczekiwania to kilka dni. Jeżeli zdecydujemy się na pomoc prawnika, kierujmy się przy wyborze przykładowo tym, aby był ekspertem w dziedzinie prawa nieruchomości oraz jego doświadczeniem. Jeżeli stoimy przed decyzją czy korzystać z usług prawnika, to uważamy, że w tej kwestii nie powinniśmy nawet się zastanawiać, gdyż decydując się już na poświęcenie pewnej sumy  pieniędzy na nieruchomość, to nie zaszkodzi nam doliczenie do tych kosztów dodatkowej kwoty, aby sprawdzić umowę i zyskać spokojniejszą głowę i być może uchronić się przed oszustwem. 

Potrzebujesz odbioru technicznego? Zarezerwuj odbiór!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Pytania i odpowiedzi

Czym jest prawidłowo sporządzona umowa deweloperska?

Umowa deweloperska, zgodnie z ustawą deweloperską, po 2011 roku, powinna być podpisana w formie aktu notarialnego u notariusza.

Do czego powinien się zobowiązać w umowie deweloper?

Przede wszystkim umowa jest po to, by móc później w oparciu o nią egzekwować wykonanie poszczególnych zapisów, a zatem rolą dewelopera jest wybudować, wyodrębnić i finalnie przenieść prawo własności na rzecz nabywcy.

Czym jest rachunek powierniczy?

Rachunek powierniczy to konto, które zabezpiecza pieniądze nabywcy, dzięki niemu deweloper otrzymuje środki na poszczególne etapy, zaś nie ma dostępu do całości.

Jakie zapisy powinny się znaleźć w umowie deweloperskiej?

Umowa deweloperska musi doprecyzować kwestie związane ze standardem wykończenia, przynależnościami, a także opłatami, terminami zakończenia prac i ewentualnymi karami.

Czy przed podpisaniem umowy deweloperskiej warto skorzystać z pomocy prawnika?

Przed podpisaniem umowy deweloperskiej warto skonsultować jej treść ze specjalistą, który zajmuje się tym tematem zawodowo, ponieważ on wie, jakie zapisy magą zaszkodzić nabywcy.

Czy można bez konsekwencji odstąpić od podpisanej umowy deweloperskiej?

Umowa deweloperska nie tylko zobowiązuje dewelopera do zrealizowania inwestycji, ale też nabywcę do tego, że sfinalizuje transakcję, dlatego warto przemyśleć jej podpisanie, by uniknąć ewentualnych konsekwencji.

Baza wiedzy

Kupno domu - co należy sprawdzić przed podjęciem decyzji Inspekcja domu przed kupnem Szczecin | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Toruń | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Warszawa | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Wrocław | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Zielona Góra | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Olsztyn | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Opole | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Poznań | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Rzeszów | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Gdańsk| 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Bydgoszcz | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Białystok | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Katowice | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Kielce| 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Kraków | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Łódź | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Lublin | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Kraków | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Łódź | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Lublin | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Warszawa | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Olsztyn | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Opole | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Poznań | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Rzeszów | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Szczecin | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Toruń | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Wrocław | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Zielona Góra | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Kielce | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Białystok | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Bydgoszcz | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Gdańsk | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Katowice | 886 070 650 Dopuszczalna odchyłka dotycząca wysokości pomieszczenia Normy związane z mostkami termicznymi Stan techniczny mieszkania - ocena Stan techniczny domu - ocena Sprzedaż mieszkania a protokół przekazania Akt notarialny po odbiorze mieszkania Odbiór domu - protokół Cennik odbioru mieszkania lub domu Wilgotność wylewki - jak ją zmierzyć Garaż podziemny - przepisy Zakup mieszkania najważniejsze informacje Norma dotycząca rys na szybach Grzejniki - odbiór techniczny Termowizja w mieszkaniu - czy warto Normy dotyczące balustrad Grzyb i zawilgocenia podczas odbioru mieszkania Stary dom - stan techniczny Piwnica - czy wlicza się ją w metraż Koszt termowizji Dostawa prądu od dewelopera - dokumenty Instalacja wodno-kanalizacyjna - jak wygląda odbiór Dokumenty niezbędne do kupna domu od dewelopera Czy warto sprawdzić dom przed kupnem Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z deweloperem Miejsce postojowego - normy Na co zwrócić uwagę podczas kupna domu Czym jest inwentaryzacja powykonawcza mieszkania Stan techniczny budynku Jaki sprzęt jest niezbędny podczas odbioru Porysowane okna a odbiór techniczny mieszkania Co robić, gdy deweloper nie usunie wad Mieszkanie z wadami a odbiór techniczny Jak poprawnie odebrać tynki Wady ukryte a odpowiedzialność dewelopera Jak sprawdzić metraż zakupionego domu Co zawiera protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania Jak prawidłowo spisać protokół zdawczo-odbiorczy Specjalista do odbioru mieszkania Wrocław Różnice między umową deweloperską a przedwstępną Jakie są koszty i opłaty związane z umową deweloperską Na co uważać podczas podpisania umowy deweloperskiej Prawnik a umowa deweloperska Pułapki ukryte w umowie deweloperskiej Gwarancja związana z zakupem domu od dewelopera Rękojmia dotycząca mieszkania od dewelopera Konsekwencje opóźnienia dewelopera związane z odbiorem Odbiór techniczny domu przed kupnem Kupno domu z pomocą fachowca Kupno mieszkania najważniejsze informacje Odbiór domu - co jest ważne Co zrobić gdy brak umowy, a ekipa robi błędy Jak odebrać remont Jak odebrać ogrzewanie podłogowe Kupno mieszkania a przepisanie liczników Jakie są standardy wykończenia mieszkania Protokół odbioru instalacji elektrycznej - wzór Jak sprawdzić firmę wykończeniową Informacje dotyczące norm PN Kupno domu - czy warto skorzystać z fachowej pomocy Odbiór mieszkania - kiedy można go zrealizować Stan budynku - jakie informacje zawiera ekspertyza budowlana Upoważnienie podczas odbioru mieszkania Na co zwrócić uwagę podpisując umowę przedwstępną z deweloperem Informacje dotyczące umowy deweloperskiej i hipoteki Rynek wtórny - jak poprawnie odebrać mieszkanie Odbiór mieszkania z inspektorem budowlanym Odbiór mieszkania z firmą Ile średnio trwa odbiór mieszkania Ustawa deweloperska a odbiór mieszkania Cena odbioru mieszkania Kamera termowizyjna podczas odbioru mieszkania Czas oczekiwania na kredyt hipoteczny Zakup mieszkania - forum Wzór protokołu odbioru mieszkania Rzeczoznawca obecny podczas odbioru mieszkania Czy warto wykonać inspekcję domu przed kupnem Na co zwrócić uwagę kupując stary dom Normy potrzebne podczas odbioru mieszkania Wzór zgłoszenia usterek do dewelopera Na co zwrócić uwagę podpisując umowę deweloperską Na co zwrócić uwagę na rynku wtórnym podczas kupna mieszkania Remontu mieszkania - protokół odbioru Jakie są konsekwencje opóźnionego odbioru mieszkania Odbiór mieszkania - czy możliwa jest odmowa Wzór protokołu odbioru mieszkania od dewelopera Pomoc pełnomocnika podczas odbioru mieszkania Jak sprawdzić metraż podczas odbioru mieszkania Normy przydatne do odbioru mieszkania Norma potrzebna do odbioru posadzek Prace wykończeniowe przed odbiorem mieszkania Instalacja wodno-kanalizacyjna podczas odbioru mieszkania Instalacja elektryczna podczas odbioru mieszkania Protokół zdawczo-odbiorczy podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania najważniejsze informacje Pełnomocnik podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania a pierwszy czynsz Przeniesienie własności po odbiorze mieszkania Lista kontrolna odbioru technicznego mieszkania Odbiór techniczny mieszkania - formalności po odbiorze Dopuszczalne odchyłki przy odbiorze technicznym mieszkania Różnice dotyczące odbioru mieszkania a pozwolenia na użytkowanie budynku deweloperskiego Czy odbiór techniczny mieszkania różni się od odbioru kluczy?

Dlaczego warto zamówić profesjonalny odbiór mieszkania?

Odbiór samemu
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nowoczesny, profesjonalny sprzęt;
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.
Odbiór z inżynierem
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nowoczesny, profesjonalny sprzęt;
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.
Zamów odbiór z inżynierem

Ponadto, nasi inżynierowie są certyfikowani przez:

odbiory mieszkań jesteśmy certyfikowani
odbiory mieszkań jesteśmy certyfikowani

Nasze usługi

Odbiór mieszkania

Zamów odbiór mieszkania
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem
 • drzwi
  egulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
NAJPOPULARNIEJSZY

Odbiór z termowizją

Zamów odbiór z termowizją
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • wentylacja
  w którym kierunku działa
 • nieszczelność okien
  ubytki ciepła
 • niedociągnięcia i rażące błędy
  w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

Odbiór domu

Zamów odbiór domu
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • elewacja
  pęknięcia, odchylenia, zacieki
 • dach
  zacieki i stan dachówek
 • schody
  równość stopni, zgodność z normami
 • zagospodarowanie otoczenia

Inspekcja mieszkania
lub domu na rynku wtórnym

Podczas sprawdzenia domu lub mieszkania na rynku wtórnym zweryfikujemy m.in. mostki termiczne, instalacje do wymiany, metraż oraz koszt remontu.

Zamów przegląd nieruchomości
 • Argumenty do zbicia ceny
  W raporcie z inspekcji nieruchomości na rynku wtórnym dostarczymy Państwu argumenty (np. zły stan techniczny instalacji, niższy niż rzeczywisty metraż), które umożliwią zbicie ceny ze sprzedawcą
 • Usterki, wady, elementy do naprawy
  podczas inspekcji mieszkania lub domu na rynku wtórnym w przejrzystym raporcie podsumujemy stan techniczny nieruchomości, wskażemy elementy wadliwe oraz do wymiany/naprawy
 • Instalacje
  zweryfikujemy, które z instalacji w nieruchomości są przestarzałe, a tym samym kwalifikują się do szybkiej wymiany
 • Termowizja
  wskażemy mostki termiczne, przedmuchy, obecność zwierząt takich jak kuny na poddaszu, wykryjemy grzyba i inne ogniska korozji biologicznej
 • Metraż
  Rzeczywisty metraż nieruchomości na rynku wtórnym często nie jest zgodny z metrażem z ogłoszenia lub księgi wieczystej
 • Koszty remontu
  W naszym raporcie oszacujemy koszty remontu domu lub mieszkania na rynku wtórny

Sprawdzenie firmy
remontowej

Większość remontów wiąże się z niedoróbkami wykonawców. Wykonujemy audyty ekip remontowych i firm wykończeniowych.

Zamów sprawdzenie ekipy
 • Podłogi i ściany
  sprawdzimy poprawność wykonania przez firmę remontową płytek, paneli, desek, parkietów oraz jakość m.in. tynków i ścian
 • Sucha zabudowa
  zweryfikujemy, jak fachowcy od remontu wykonali m.in. podwieszane sufity, ścianki działowe, płaszczyzny, piony i poziomy
 • Instalacje
  sprawdzimy wykonanie przez wykończeniowców instalacji, m.in. liniowość włączników i gniazdek elektrycznych, a także zgodność punktów instalacyjnych z projektem
 • Zgodność z umową
  jeżeli zawarli Państwo z firmą wykończeniową pisemną umowę na wykończenie, zweryfikujemy, czy wykonany remont uwzględnia wszystkie punkty z umowy
 • Inne niedoróbki
  zweryfikujemy m.in. poprawność zamontowanych mebli na wymiar, podłączenie sprzętów AGD i RTV do punktów elektrycznych, odpływ prysznica itp.
 • Raport z audytu remontu
  po każdym audycie remontu wysyłamy Państwu raport z podsumowaniem głównych niedoróbek wraz z zaznaczeniem ich na rzucie kondygnacji

Badanie
termowizyjne

Wykonujemy badania termowizyjne budynków pod kątem m.in. nieszczelności, zawilgoceń oraz bytowania zwierząt domowych.

Zamów badanie termowizyjne
 • Zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • Instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • Ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • Wentylacja
  w którym kierunku działa
 • Nieszczelność okien
  Ubytki ciepła
 • Niedociągniecia
  I rażące błędy w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

przykładowe usterki odbiory mieszkan i domow

tel. 886 070 650

kontakt@odbiorymieszkan.info