Masz pytania? Zadzwoń 886 070 650
zdjęcie do W poniższym artykule podpowiadamy, ➡ dlaczego warto sprawdzić umowę deweloperską u prawnika. ➽ Współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi, którzy oferują analizę ➡️ i sprawdzenie umowy deweloperskiej.

Prawnik a umowa deweloperska

Pomoc adwokatów przy sprawdzeniu umowy deweloperskiej

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest umowa deweloperska, oraz dlaczego warto ją sprawdzić z prawnikiem.

Potrzebujesz pomocy prawnika przy analizie umowy deweloperskiej?

Umowa deweloperska to bardzo ważny dokument, który składa się z wielu załączników, najczęściej całość ma kilkadziesiąt stron  i tak naprawdę nie jest wystarczająco czytelna, by bez problemu ją zrozumieć. Aby podpisać, warto jednak sprawdzić umowę deweloperską, ponieważ konsekwencje podpisania umowy, która nie została wcześniej przeanalizowana mogą być bardzo niekorzystne dla strony kupującej. Nasza firma współpracuje z prawnikami wyspecjalizowanymi w analizie umowy deweloperskiej. Zachęcamy do kontaktu.

Czym jest umowa deweloperska?

Ustawa Deweloperska, która istnieje od 2011 roku zobowiązuje dewelopera i nabywcę lokalu do podpisania umowy zwanej umową deweloperską, którą realizuje się u notariusza, w formie aktu notarialnego. Ta forma pozwala nabywcy na domaganie się swoich roszczeń przed sądem, gdy deweloper nie zrealizuje zadeklarowanych w umowie zobowiązań. Jest to też moment, w którym notariusz sprawdza i kontroluje informacje związane z przedmiotem umowy. Nabywca może czuć się bezpieczny, ponieważ akt notarialny daje poczucie, że ten etap jest sformalizowany, ujednolicony i bezpieczny. Umowa ma na celu doprecyzowanie szczegółów związanych z budową lokalu, który jest przedmiotem tejże umowy. Deweloper zobowiązuje się w niej, że lokal wybuduje, wyodrębni i finalnie przeniesie prawo własności na rzecz nabywcy, z którym niniejszą umowę deweloperską podpisuje. Takie procedury pozwalają zabezpieczyć prawo nabywcy, dzięki czemu deweloper stara się realizować swoje inwestycje terminowo, bez większych przesunięć i problemów. 

Ustawa deweloperska sprawiła, że deweloper powinien posiadać rachunek powierniczy, który zabezpiecza finanse nabywców. Taki rachunek powierniczy pomaga kontrolować działania dewelopera, który może wypłacić środki na poszczególne etapy, co daje też poczucie bezpieczeństwa nabywcom. Realizacje inwestycji w oparciu o rachunki powiernicze ograniczyły działania deweloperów, którzy przed stworzeniem ustawy deweloperskiej potrafili zostawić inwestycję niezrealizowaną, znikając ze środkami, które zostały wpłacone przez osoby inwestujące w powstanie mieszkań. Dawniej takie sytuacje nie były zabezpieczone w żaden sposób i dochodziło do nich dość często.

Umowa deweloperska to jedna z najpopularniejszych umów, o jakich możemy słyszeć, dotycząca kupna nieruchomości na rynku pierwotnym. Umowa deweloperska zobowiązuje strony umowy, jakimi są deweloper oraz nabywca nieruchomości, do spełnienia określonych warunków umownych. Deweloper zobowiązuje się do sprzedaży mieszkania oraz przeniesienia własności na nabywcę,  a  nabywca zobowiązuje się do uiszczenia odpowiedniej kwoty za nabycie nieruchomości. Umowa ta zazwyczaj napisana jest językiem, który może być trudny do zrozumienia dla każdego. Zawiera ona bardzo dużo informacji dotyczących m.in. ceny nabycia nieruchomości, informacji o mieszkaniu/domu, metrażu, o przeniesieniu na nabywcy praw do mieszkania, wszelkich terminów, pozwoleń, kar umownych itd. 

Sprawdzenie umowy deweloperskiej

Należy pamiętać, że w umowie deweloperskiej zostały zawarte wszystkie najważniejsze informacje. Kluczowe dla nabywcy będą te, które dotyczą terminowości prac deweloperskich, konsekwencji przestrzegania i nieprzestrzegania poszczególnych zapisów umowy.  Wszystkie adnotacje, które tak naprawdę zostały stworzone przez prawników pracujących dla dewelopera będą raczej korzystne dla dewelopera. Warto o tym pamiętać i dokładnie zapoznać się z treścią. Dlatego też polecamy fachową pomoc w sprawdzeniu umowy. Specjaliści, którzy pracują dla nas to prawnicy, radcy prawni czy adwokaci. To właśnie oni wiedzą doskonale na co należy zwrócić uwagę, które zapisy chronią nabywcę, a które są bezpieczne dla dewelopera, ale nic nie wnoszą w momencie, w którym coś pójdzie nie tak.

Inwestując w nieruchomość, warto mieć wsparcie. Tym bardziej, gdy w grę wchodzi inwestycja, która dopiero powstanie.  Sytuacja na rynku deweloperskim jest bezpieczna, ale realia zmuszają społeczeństwo do myślenia nastawionego na zabezpieczanie swoich finansów. Trudno przewidzieć jak potoczy się sytuacja na świecie, jaki będzie miała wpływ na rynek nieruchomości, gdy inwestycje, które są w planach powstaną. Pomoc prawnika w niepewnych czasach wydaje się być niezbędnym rozwiązaniem. Chodzi o to, by dobrze zrozumieć każdy zapis i sprawić, by był on na tyle doprecyzowany, by w razie konieczności deweloper poniósł konsekwencję istotnego opóźnienia, czy niedopełnienia innego zapisu w umowie. 

Ile kosztuje sprawdzenie umowy deweloperskiej przez prawnika?

Jeśli chodzi o kwotę związaną ze sprawdzeniem umowy deweloperskiej – nie będzie ona wygórowana, gdy okaże się, że zapisy, na które zwróci uwagę podczas analizy umowy deweloperskiej radca prawny, sprawią, że będziemy bezpiecznie czekać, aż inwestycja zostanie zrealizowana. Można powiedzieć, że gra jest warta świeczki.  Z pewnością mniej zapłacimy komuś, kto pobieżnie zapozna się z umową, a więcej wydamy na dokładny audyt ze sugestiami zmian i szczegółową analizą całości umowy deweloperskiej i załączników, której dokona radca prawny czy adwokat. Czasem warto zapłacić komuś, kto zna się na rzeczy, a trzeba w tym miejscu podkreślić i rozróżnić, że fachowcy, którzy pracują w naszej kancelarii są specjalistami w dziedzinie prawa nieruchomości, co daje im przewagę nad każdym innym specjalistą.

Należy także pamiętać, że sprawdzenie umowy deweloperskiej przez adwokata trwa nawet do 5 dni roboczych. Dokładny audyt wymaga sprawdzenia wszystkich zapisów i zaproponowania tego, co będzie korzystne dla klienta. W tym momencie warto sobie zadać pytanie, jakie nabywca ma oczekiwania. Czy chce, by umowa została sprawdzona szybko i konkretnie, czy raczej dogłębnie przeanalizowana. Obie formy są dopuszczalne, grunt, by rozumieć główny przekaz i wszystkie informacje związane z zabezpieczeniem własnego interesu. To jest decyzja, którą może podjąć wyłącznie nabywca.

Standard wykończenia to istotny zapis w umowie deweloperskiej

Porównując ceny konkurencyjne warto też mieć świadomość, że w tym przypadku wyższa cena zawsze będzie oznaczała dokładniejszą analizę dokumentów. Często wyjściowa kwota zachęca klienta, po czym okazuje się, że jest to cena pobieżnej analizy wyłącznie umowy deweloperskiej. Z dopłatą można przeanalizować załączniki, kolejna dopłata pozwoli na konsultację z fachowcem, jeszcze inna przyśpieszy termin wykonania takiej analizy. Nasza kancelaria w jasny sposób posługuje się cennikiem. W razie jakichkolwiek pytań i niejasności, zachęcamy do kontaktu.

Umowa deweloperska - na co zwrócić uwagę?

Szczegóły, związane z umową deweloperską zazwyczaj są dobrze ukryte w treści umowy i w różnych załącznikach. Te, które interesują nabywcę są bardzo często potraktowane pobieżnie. Ważnym jest to, by w umowie deweloperskiej w czytelny i poprawny sposób zostały wpisane wszystkie informacje dotyczące przedmiotu umowy, czyli inwestycji deweloperskiej, jaką pragnie kupić nabywca. Istotny jest także rzut architektoniczny domu lub mieszkania, który powinien być dołączony do umowy.

W umowie warto uwzględnić jakie będą konsekwencje związane z metrażem. Umowa deweloperska posługuje się najczęściej „metrażem projektowym”, który odbiega od tego, co sprawdza się podczas odbioru technicznego. Warto tę kwestię doprecyzować w umowie przedwstępnej.

Bardzo ważny jest też standard wykończenia, bowiem każdy deweloper inaczej go interpretuje, co daje pole manewru w razie negatywnego odbioru technicznego. Istotne jest, by w umowie zostały zawarte szczegóły, które podczas odbioru technicznego nabywca będzie mógł skontrolować i się do nich odnieść, jeśli będą niezgodne z zapisem dewelopera. 

Poza mieszkaniem, bardzo często w grę wchodzą przynależności, które również powinny być w umowie deweloperskiej doprecyzowane w taki sposób, by można było je skonfrontować z późniejszą realizacją.

Najważniejsze w takiej umowie są jednak terminy. Często pierwszym terminem jest ten związany z ukończeniem prac budowlanych przez dewelopera, który pozwala uzyskać pozwolenie na użytkowanie. W tym miejscu inwestycja przestaje być placem budowy i można zacząć realizować odbiory techniczne poszczególnych mieszkań, więc termin odbioru nieruchomości jest dla nabywcy tym, od którego on zaczyna swoje działania. Ostatnim jest termin podpisania umowy przenoszącej własność , a tym samym termin, który kończy przygodę z deweloperem. 

Należy też pamiętać, że podpisanie umowy deweloperskiej jest wiążące, zaś odstąpienie wiąże się z konsekwencjami, dlatego warto przed finalnym złożeniem podpisu dobrze zastanowić się, czy to właściwa decyzja.

Dlaczego jesteśmy godni zaufania podczas sprawdzania umowy deweloperskiej?

Nasza kancelaria z prawem budowlanym i rynkiem nieruchomości obcuje na co dzień, co zdecydowanie daje nam spore doświadczenie i łatwość w analizowaniu umów deweloperskich. Tak naprawdę współczesne realia pozwalają nam pracować w formie zdalnej, choć mamy swoje placówki w Warszawie i Radomiu, ale dzięki pracy zdalnej mamy dostęp do umów deweloperskich z terenu całej Polski. Nie zamykamy się na inne miasta i mamy wielu klientów, z którymi konsultujemy się telefonicznie. To ogromna możliwość zarówno dla nabywcy, ponieważ skonsultuje się z nami w wygodny dla siebie sposób. Nie musi nigdzie dojeżdżać. My zaś możemy przekazać naszą wiedzę i doświadczenie każdemu, kto tego potrzebuje i się z nami skontaktuje w celu sprawdzenia umowy deweloperskiej.

Informacje dotyczące przynależności w umowie deweloperskiej

Resumując, nasza kancelaria wie na temat odbiorów bardzo dużo. Dzielimy się tą wiedzą w artykułach, w których podkreślamy, jak wiele jest niedopowiedzeń i braku konkretów w umowach deweloperskich. Nabywca, który kieruje się tym, co wyczytał w sieci, może spróbować sam przeanalizować umowę, ale samodzielnie może nie dostrzec niuansów lub sprytnych zapisów, które chronią dewelopera przed konsekwencjami niedotrzymania warunków umowy. Jeśli chce zainwestować na poważnie, sugerujemy, by skorzystał z porady fachowca w tej dziedzinie. To ważne, ponieważ porada doświadczonego prawnika, która będzie ukierunkowana na tą konkretną umowę, z którą przychodzi klient, zawsze będzie więcej warta od informacji z sieci.

Analiza prawna umowy deweloperskiej

Decydując się na nieruchomość z rynku pierwotnego, taka umowa nas nie ominie. Jeżeli chcemy, aby wszystko poszło po naszej myśli, abyśmy nie pozwolili oszukać się w jakiś sposób przez jakieś klauzule, które zawarte są w umowie, to taką umowę powinniśmy dokładnie sprawdzić, zanim podpiszemy. Analiza umowy najlepiej, aby była wykonana przez doświadczonego prawnika lub adwokata czy radcę prawnego, który na pewno prostszym językiem wytłumaczy nam co, jest w tej umowie w porządku, a co może nas niepokoić. Oczywiście za wszelkie czynności prawne będziemy musieli ponieść koszty, ale te koszty mogą być mało znaczące w porównaniu do tego, czego możemy uniknąć, podpisując niezrozumiałą umowę deweloperską.  Te koszty za analizę prawną będą różniły się zależności od tego jak obszerna ma być  analiza, co chcemy, aby zostało sprawdzone, czy chcemy, aby sprawdzone zostały jeszcze inne dokumenty tj. prospekt informacyjny.

Analiza umowy deweloperskiej może kosztować od 300 do nawet 2000 zł i zazwyczaj czas oczekiwania to kilka dni. Jeżeli zdecydujemy się na pomoc prawnika, kierujmy się przy wyborze przykładowo tym, aby był ekspertem w dziedzinie prawa nieruchomości oraz jego doświadczeniem. Jeżeli stoimy przed decyzją czy korzystać z usług prawnika, to uważamy, że w tej kwestii nie powinniśmy nawet się zastanawiać, gdyż decydując się już na poświęcenie pewnej sumy  pieniędzy na nieruchomość, to nie zaszkodzi nam doliczenie do tych kosztów dodatkowej kwoty, aby sprawdzić umowę i zyskać spokojniejszą głowę i być może uchronić się przed oszustwem. 

2022-01-04 (zaktualizowano: 2022-04-05)

autor posta Dyla

Tekst autorstwa

Marek Dyla

Potrzebujesz pomocy prawnika przy analizie umowy deweloperskiej?

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 74 opinii.

Dlaczego warto zamówić profesjonalny odbiór mieszkania?

Odbiór samemu
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nowoczesny, profesjonalny sprzęt;
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.
Odbiór z inżynierem
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nowoczesny, profesjonalny sprzęt;
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.
Zamów odbiór z inżynierem

Ponadto, nasi inżynierowie są certyfikowani przez:

odbiory mieszkań jesteśmy certyfikowani
odbiory mieszkań jesteśmy certyfikowani

Nasze usługi

Odbiór mieszkania

Zamów odbiór mieszkania
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem
 • drzwi
  egulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
NAJPOPULARNIEJSZY

Odbiór z termowizją

Zamów odbiór z termowizją
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • wentylacja
  w którym kierunku działa
 • nieszczelność okien
  ubytki ciepła
 • niedociągnięcia i rażące błędy
  w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

Odbiór domu

Zamów odbiór domu
 • tynki i wylewki
  zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety
  umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony
  obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż
  weryfikacja z rzutem
 • drzwi
  regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje
  rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności
  komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • elewacja
  pęknięcia, odchylenia, zacieki
 • dach
  zacieki i stan dachówek
 • schody
  równość stopni, zgodność z normami
 • zagospodarowanie otoczenia

Inspekcja mieszkania
lub domu na rynku wtórnym

Podczas sprawdzenia domu lub mieszkania na rynku wtórnym zweryfikujemy m.in. mostki termiczne, instalacje do wymiany, metraż oraz koszt remontu.

Zamów przegląd nieruchomości
 • Argumenty do zbicia ceny
  W raporcie z inspekcji nieruchomości na rynku wtórnym dostarczymy Państwu argumenty (np. zły stan techniczny instalacji, niższy niż rzeczywisty metraż), które umożliwią zbicie ceny ze sprzedawcą
 • Usterki, wady, elementy do naprawy
  podczas inspekcji mieszkania lub domu na rynku wtórnym w przejrzystym raporcie podsumujemy stan techniczny nieruchomości, wskażemy elementy wadliwe oraz do wymiany/naprawy
 • Instalacje
  zweryfikujemy, które z instalacji w nieruchomości są przestarzałe, a tym samym kwalifikują się do szybkiej wymiany
 • Termowizja
  wskażemy mostki termiczne, przedmuchy, obecność zwierząt takich jak kuny na poddaszu, wykryjemy grzyba i inne ogniska korozji biologicznej
 • Metraż
  Rzeczywisty metraż nieruchomości na rynku wtórnym często nie jest zgodny z metrażem z ogłoszenia lub księgi wieczystej
 • Koszty remontu
  W naszym raporcie oszacujemy koszty remontu domu lub mieszkania na rynku wtórny

Sprawdzenie firmy
remontowej

Większość remontów wiąże się z niedoróbkami wykonawców. Wykonujemy audyty ekip remontowych i firm wykończeniowych.

Zamów sprawdzenie ekipy
 • Podłogi i ściany
  sprawdzimy poprawność wykonania przez firmę remontową płytek, paneli, desek, parkietów oraz jakość m.in. tynków i ścian
 • Sucha zabudowa
  zweryfikujemy, jak fachowcy od remontu wykonali m.in. podwieszane sufity, ścianki działowe, płaszczyzny, piony i poziomy
 • Instalacje
  sprawdzimy wykonanie przez wykończeniowców instalacji, m.in. liniowość włączników i gniazdek elektrycznych, a także zgodność punktów instalacyjnych z projektem
 • Zgodność z umową
  jeżeli zawarli Państwo z firmą wykończeniową pisemną umowę na wykończenie, zweryfikujemy, czy wykonany remont uwzględnia wszystkie punkty z umowy
 • Inne niedoróbki
  zweryfikujemy m.in. poprawność zamontowanych mebli na wymiar, podłączenie sprzętów AGD i RTV do punktów elektrycznych, odpływ prysznica itp.
 • Raport z audytu remontu
  po każdym audycie remontu wysyłamy Państwu raport z podsumowaniem głównych niedoróbek wraz z zaznaczeniem ich na rzucie kondygnacji

Badanie
termowizyjne

Wykonujemy badania termowizyjne budynków pod kątem m.in. nieszczelności, zawilgoceń oraz bytowania zwierząt domowych.

Zamów badanie termowizyjne
 • Zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykończeniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • Instalacja elektryczna
  czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • Ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne
  rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • Wentylacja
  w którym kierunku działa
 • Nieszczelność okien
  Ubytki ciepła
 • Niedociągniecia
  I rażące błędy w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

Działamy w całej Polsce

Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gliwicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Koszalinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sosnowcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Radomiu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Elblągu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Tarnowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Opole Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Warszawa Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Wrocław Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Gdańsk, Gdynia i Sopot Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Olsztyn Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Zielona Góra Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Katowice Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Łódź Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Kraków Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Bydgoszcz Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Białystok Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Toruń Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Szczecin Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Lublin Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Rzeszów Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Kielce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Poznań Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Górze Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Blachowni Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Myśliborzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Żyrardowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Piasecznie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Mielcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Chodzieży Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Giżycku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Świebodzinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Oświęcimiu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bielawie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Opocznie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Międzychodzie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wieliczce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Płocku. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Otwocku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Policach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ustce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Jędrzejowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pszczynie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Józefów Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łasku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krośnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Olkuszu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Biskupcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera we Włocławku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Jarocinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Raciborzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ostrołęce. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Starogardzie Gdańskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kowarach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Obornikach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Śremie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sandomierzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Skoczowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Dobrym Mieście Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bielsku Podlaskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Szubinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Starachowicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Głuchołazach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sieradzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łomiankach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Świnoujściu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Szprotawie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sulechowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Radzionkowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Czechowicach-Dziedzicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Działdowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Środzie-Wielkopolskiej Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ząbkach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łapach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krapkowicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Ostródzie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Nidzicy Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Końskich Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Koluszkach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Aleksandrowie Łódzkim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Trzciance Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bochni Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Puławach. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Piszu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wejcherowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Zambrowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Tarnobrzegu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Miliczu Odbiory mieszkań i domów z doświadczonymi inżynierami. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Biłgoraju Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pleszewie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Drawsku Pomorskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Grodzisku Mazowieckim. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Górze Kalwarii Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krasnymstawie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kępnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pucku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Dąbrowie Górniczej. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Chełmnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pruszkowie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Morągu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Hajnówce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Rumi Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera - Gorzów Wielkopolski Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Swarzędzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Szczytnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Siedlcach. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Nowym Sączu. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kutnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Nowogardzie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Złotoryi Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gnieźnie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Karczewie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Garwolinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Krynicy Zdrój Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sulejówku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera we Władysławowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Świdwiniu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Jaśle Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Szydłowcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Lęborku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Trzebnicy Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Mławie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Brwinowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Zawierciu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Nowej Rudzie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Tomaszowie Lubelskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Luboniu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Mikołowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pruszczu-Gdańskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Świętochłowicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Rypinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kościerzynie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Janowie Lubelskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wołowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sierpcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Aleksandrowie Kujawskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Piekarach Śląskich Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Pionkach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Oleśnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gryficach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Mrągowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Zgierzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Skawinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Puszczykowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Milanówku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Zgorzelcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Lesznie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Bydgoszczy - Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Toruniu Rubinkowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łobzie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Przasnyszu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kościanie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Myślenicach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łomży. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Brzegu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Suwałkach. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kętach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Piotrkowie Trybunalskim. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Szczecinku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kłodzku Koszt i cena odbioru mieszkania Opole Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sokołowie Podlaskim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Dębicy Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Żywcu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Brodnicy Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Dzierżoniowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Zielonce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Mosinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Prudniku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Lubawie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kamiennej Górze Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Mogilnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wasilkowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Wałbrzychu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Legnicy. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Stargardzie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Jeleniej Górze Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sławnie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sztumie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kluczborku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Kartuzach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sanoku Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Węgrowie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Lubinie. Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Sokółce Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gryfinie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łodzi Bałutach Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łodzi Widzewie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Choszcznie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Łodzi Górnym Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gdańsku Oliwie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gdańsku Orunii Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gdańsku Przymorzu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gdańsku Pieckim Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gdańsku Śródmieściu Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gdańsku Chełmie Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gdańsku Jasieni Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Gdańsku Wrzeszczy Profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera w Poznaniu Grunwaldzie

Blog

Kupno mieszkania a przepisanie liczników Czym jest inwentaryzacja powykonawcza mieszkania? Normy dotyczące balustrad Na co zwrócić uwagę kupując stary dom? Piwnica - czy wlicza się ją w metraż? Zmiany w nowych normach tynkarskich 2022 Ściany - normy wilgotności Odbiór mieszkania a pierwszy czynsz Co zrobić gdy brak umowy, a ekipa robi błędy? Instalacja wodno-kanalizacyjna podczas odbioru mieszkania Koszt ekspertyzy technicznej budynku Akt notarialny po odbiorze mieszkania Jak poznać faktyczny metraż kupowanego mieszkania? Garaż podziemny - przepisy Konsekwencje opóźnienia dewelopera związane z odbiorem Jak odebrać remont? Czas oczekiwania na kredyt hipoteczny Czy warto sprawdzić dom przed kupnem? Odbiór domu - co jest ważne? Kupno domu krok po kroku Odchody kuny domowej - jak sobie poradzić? Opinie o deweloperach Podatek od kupna mieszkania - jak uniknąć? Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży nieruchomości Kupno domu od osoby prywatnej Norma PN-ISO 9836:1997 a odbiór mieszkania Specjalista do odbioru mieszkania Wrocław Ile kosztuje odbiór domu 2022 Formalności po zakupie mieszkania - urząd miasta Stan techniczny domu - ocena Jakie dokumenty od dewelopera otrzyma właściciel Na co uważać podczas podpisania umowy deweloperskiej? Odbiór mieszkania od najemcy - jak się rozliczyć? Firma remontowa nie wywiązała się z umowy Normy potrzebne podczas odbioru mieszkania Kupno mieszkania lub domu na rynku wtórnym - co warto wiedzieć? Odbiór mieszkania z firmą Termowizja w mieszkaniu - czy warto? Zakup mieszkania - forum Prawnik a umowa deweloperska Jak poprawnie odebrać tynki? Grzyb i zawilgocenia podczas odbioru mieszkania Porysowane okna a odbiór techniczny mieszkania Ile średnio trwa odbiór mieszkania? Odbiór mieszkania - kiedy można go zrealizować? Odbiór mieszkania z pomocą fachowca Cennik odbioru mieszkania lub domu Ustawa deweloperska a odbiór mieszkania Wady ukryte a odpowiedzialność dewelopera Stan techniczny mieszkania - ocena Kupno domu - co należy sprawdzić przed podjęciem decyzji Kupno domu - czy warto skorzystać z fachowej pomocy? Odbiór mieszkania ze specjalistą Pułapki przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym Doradztwo przy zakupie mieszkania Jakie są standardy wykończenia mieszkania? Normy przydatne do odbioru mieszkania Jak zgłosić usterki do dewelopera? Co dalej po kupnie domu? Zatajenie informacji a sprzedaż lokalu Mieszkanie przy torach - co sprawdzać? Kupno zadłużonego mieszkania Standard wykończenia a odbiór mieszkania Części wspólne a rękojmia dewelopera Stan deweloperski - otwarty Rzeczoznawca budowlany - ile kosztuje? Kupno nieruchomości przez osobę fizyczną - VAT Kupno domu - podatek Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jak i gdzie sprawdzić? Stary dom - stan techniczny Umowa przedwstępna - kiedy płacimy zadatek? Kupno mieszkania od osoby prywatnej Umowa przedwstępna - haczyki Odbiór działki - koszty notarialne Licytacja komornicza - kupno mieszkania forum Grzejniki - odbiór techniczny Pomoc pełnomocnika podczas odbioru mieszkania Kupno domu z pomocą fachowca Odbiór mieszkania - lista referencyjna Jaki sprzęt jest niezbędny podczas odbioru Rzeczoznawca obecny podczas odbioru mieszkania Dokumenty niezbędne do kupna domu od dewelopera Upoważnienie podczas odbioru mieszkania Czym jest opinia techniczna budynku? Miejsce postojowe - normy Instalacja wodno-kanalizacyjna - jak wygląda odbiór? Pułapki ukryte w umowie deweloperskiej Kamera termowizyjna podczas odbioru mieszkania Umowa rezerwacyjna na rynku pierwotnym - po co się ją podpisuje? Jakie są koszty i opłaty związane z umową deweloperską Dopuszczalne nierówności posadzki - odbiór mieszkania Jak bezpiecznie kupić działkę? Jak wykonać audyt działki? Kupno mieszkania - doradca finansowy Kupno mieszkania - kamienica Negocjacja ceny mieszkania na rynku wtórnym, jak ją owocnie przeprowadzić? Przegląd mieszkania przed kupnem Bezpieczne kupno mieszkania Odbiór mieszkania - najważniejsze informacje Kąty ścian - normy Odbiór techniczny domu przed kupnem Odbiór mieszkania z rzeczoznawcą Na co zwrócić uwagę podczas kupna domu? Na czym polega odbiór części wspólnych? Norma dotycząca rys na szybach Norma potrzebna do odbioru posadzek Jak sprawdzić metraż podczas odbioru mieszkania? Kupno mieszkania - najważniejsze informacje Mieszkanie z wadami a odbiór techniczny Inspekcja domu przed kupnem Szczecin | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Toruń | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Warszawa | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Wrocław | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Zielona Góra | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Olsztyn | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Opole | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Poznań | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Rzeszów | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Gdańsk| 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Bydgoszcz | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Białystok | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Katowice | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Kielce| 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Kraków | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Łódź | 886 070 650 Inspekcja domu przed kupnem Lublin | 886 070 650 Informacje dotyczące umowy deweloperskiej i hipoteki Koszt termowizji Odbiór domu od dewelopera Kraków | 886 070 650 Odbiór mieszkania - czy możliwa jest odmowa? Odbiór domu od dewelopera Łódź | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Lublin | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Warszawa | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Olsztyn | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Opole | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Poznań | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Rzeszów | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Szczecin | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Toruń | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Wrocław | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Zielona Góra | 886 070 650 Jak odebrać dom od dewelopera Odbiór domu od dewelopera Kielce | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Białystok | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Bydgoszcz | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Gdańsk | 886 070 650 Odbiór domu od dewelopera Katowice | 886 070 650

przykładowe usterki odbiory mieszkan i domow

tel. 886 070 650

kontakt@odbiorymieszkan.info