Masz pytania? Zadzwoń 886 070 650
zdjęcie do W poniższym artykule podpowiadamy, dlaczego warto sprawdzić umowę deweloperską u prawnika. Współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi, którzy oferują analizę i sprawdzenie umowy deweloperskiej.

Umowa deweloperska prawnik

Umowa deweloperska prawnik. Pomoc adwokatów i radców prawnych przy sprawdzeniu umowy deweloperskiej | zadzwoń 886 070 575

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest umowa deweloperska, oraz dlaczego warto ją sprawdzić z prawnikiem.

Potrzebujesz, żeby prawnik sprawdził Twoją umowę deweloperską? Skontaktuj się z nami.

Umowa deweloperska to bardzo ważny dokument, który składa się z wielu załączników, najczęściej całość ma kilkadziesiąt stron  i tak naprawdę nie jest wystarczająco czytelna, by bez problemu ją zrozumieć. Aby podpisać, warto jednak sprawdzić umowę deweloperską, ponieważ konsekwencje podpisania umowy, która nie została wcześniej przeanalizowana mogą być bardzo niekorzystne dla strony kupującej. Nasza firma współpracuje z prawnikami wyspecjalizowanymi w analizie umowy deweloperskiej. Zachęcamy do kontaktu.

Czym jest umowa deweloperska?

Ustawa Deweloperska, która istnieje od 2011 roku zobowiązuje dewelopera i nabywcę lokalu do podpisania umowy zwanej umową deweloperską, którą realizuje się u notariusza, w formie aktu notarialnego. Ta forma pozwala nabywcy na domaganie się swoich roszczeń przed sądem, gdy deweloper nie zrealizuje zadeklarowanych w umowie zobowiązań. Jest to też moment, w którym notariusz sprawdza i kontroluje informacje związane z przedmiotem umowy. Nabywca może czuć się bezpieczny, ponieważ akt notarialny daje poczucie, że ten etap jest sformalizowany, ujednolicony i bezpieczny. Umowa ma na celu doprecyzowanie szczegółów związanych z budową lokalu, który jest przedmiotem tejże umowy. Deweloper zobowiązuje się w niej, że lokal wybuduje, wyodrębni i finalnie przeniesie prawo własności na rzecz nabywcy, z którym niniejszą umowę deweloperską podpisuje. Takie procedury pozwalają zabezpieczyć prawo nabywcy, dzięki czemu deweloper stara się realizować swoje inwestycje terminowo, bez większych przesunięć i problemów.  Ustawa deweloperska sprawiła, że deweloper powinien posiadać rachunek powierniczy, który zabezpiecza finanse nabywców. Taki rachunek powierniczy pomaga kontrolować działania dewelopera, który może wypłacić środki na poszczególne etapy, co daje też poczucie bezpieczeństwa nabywcom. Realizacje inwestycji w oparciu o rachunki powiernicze ograniczyły działania deweloperów, którzy przed stworzeniem ustawy deweloperskiej potrafili zostawić inwestycję niezrealizowaną, znikając ze środkami, które zostały wpłacone przez osoby inwestujące w powstanie mieszkań. Dawniej takie sytuacje nie były zabezpieczone w żaden sposób i dochodziło do nich dość często.

Umowa deweloperska to jedna z najpopularniejszych umów, o jakich możemy słyszeć, dotycząca kupna nieruchomości na rynku pierwotnym. Umowa deweloperska zobowiązuje strony umowy, jakimi są deweloper oraz nabywca nieruchomości, do spełnienia określonych warunków umownych. Deweloper zobowiązuje się do sprzedaży mieszkania oraz przeniesienia własności na nabywcę,  a  nabywca zobowiązuje się do uiszczenia odpowiedniej kwoty za nabycie nieruchomości. Umowa ta zazwyczaj napisana jest językiem, który może być trudny do zrozumienia dla każdego. Zawiera ona bardzo dużo informacji dotyczących m.in. ceny nabycia nieruchomości, informacji o mieszkaniu/domu, metrażu, o przeniesieniu na nabywcy praw do mieszkania, wszelkich terminów, pozwoleń, kar umownych itd. 

umowa deweloperska sprawdzenie przez radcę prawnego i adwokata

Sprawdzenie umowy deweloperskiej

Należy pamiętać, że w umowie deweloperskiej zostały zawarte wszystkie najważniejsze informacje. Kluczowe dla nabywcy będą te, które dotyczą terminowości prac deweloperskich, konsekwencji przestrzegania i nieprzestrzegania poszczególnych zapisów umowy.  Wszystkie adnotacje, które tak naprawdę zostały stworzone przez prawników pracujących dla dewelopera będą raczej korzystne dla dewelopera. Warto o tym pamiętać i dokładnie zapoznać się z treścią. Dlatego też polecamy fachową pomoc w sprawdzeniu umowy. Specjaliści, którzy pracują dla nas to prawnicy, radcy prawni czy adwokaci. To właśnie oni wiedzą doskonale na co należy zwrócić uwagę, które zapisy chronią nabywcę, a które są bezpieczne dla dewelopera, ale nic nie wnoszą w momencie, w którym coś pójdzie nie tak. Inwestując w nieruchomość, warto mieć wsparcie. Tym bardziej, gdy w grę wchodzi inwestycja, która dopiero powstanie.  Sytuacja na rynku deweloperskim jest bezpieczna, ale realia zmuszają społeczeństwo do myślenia nastawionego na zabezpieczanie swoich finansów. Trudno przewidzieć jak potoczy się sytuacja na świecie, jaki będzie miała wpływ na rynek nieruchomości, gdy inwestycje, które są w planach powstaną. Pomoc prawnika w niepewnych czasach wydaje się być niezbędnym rozwiązaniem. Chodzi o to, by dobrze zrozumieć każdy zapis i sprawić, by był on na tyle doprecyzowany, by w razie konieczności deweloper poniósł konsekwencję istotnego opóźnienia, czy niedopełnienia innego zapisu w umowie. 

Ile kosztuje sprawdzenie umowy deweloperskiej przez prawnika?

Jeśli chodzi o kwotę związaną ze sprawdzeniem umowy deweloperskiej – nie będzie ona wygórowana, gdy okaże się, że zapisy, na które zwróci uwagę podczas analizy umowy deweloperskiej radca prawny, sprawią, że będziemy bezpiecznie czekać, aż inwestycja zostanie zrealizowana. Można powiedzieć, że gra jest warta świeczki.  Z pewnością mniej zapłacimy komuś, kto pobieżnie zapozna się z umową, a więcej wydamy na dokładny audyt ze sugestiami zmian i szczegółową analizą całości umowy deweloperskiej i załączników, której dokona radca prawny czy adwokat. Czasem warto zapłacić komuś, kto zna się na rzeczy, a trzeba w tym miejscu podkreślić i rozróżnić, że fachowcy, którzy pracują w naszej kancelarii są specjalistami w dziedzinie prawa nieruchomości, co daje im przewagę nad każdym innym specjalistą.

Należy także pamiętać, że sprawdzenie umowy deweloperskiej przez adwokata trwa nawet do 5 dni roboczych. Dokładny audyt wymaga sprawdzenia wszystkich zapisów i zaproponowania tego, co będzie korzystne dla klienta. W tym momencie warto sobie zadać pytanie, jakie nabywca ma oczekiwania. Czy chce, by umowa została sprawdzona szybko i konkretnie, czy raczej dogłębnie przeanalizowana. Obie formy są dopuszczalne, grunt, by rozumieć główny przekaz i wszystkie informacje związane z zabezpieczeniem własnego interesu. To jest decyzja, którą może podjąć wyłącznie nabywca.

Standard wykończenia to istotny zapis w umowie deweloperskiej

Porównując ceny konkurencyjne warto też mieć świadomość, że w tym przypadku wyższa cena zawsze będzie oznaczała dokładniejszą analizę dokumentów. Często wyjściowa kwota zachęca klienta, po czym okazuje się, że jest to cena pobieżnej analizy wyłącznie umowy deweloperskiej. Z dopłatą można przeanalizować załączniki, kolejna dopłata pozwoli na konsultację z fachowcem, jeszcze inna przyśpieszy termin wykonania takiej analizy. Nasza kancelaria w jasny sposób posługuje się cennikiem. W razie jakichkolwiek pytań i niejasności, zachęcamy do kontaktu.

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę?

Szczegóły, związane z umową deweloperską zazwyczaj są dobrze ukryte w treści umowy i w różnych załącznikach. Te, które interesują nabywcę są bardzo często potraktowane pobieżnie. Ważnym jest to, by w umowie deweloperskiej w czytelny i poprawny sposób zostały wpisane wszystkie informacje dotyczące przedmiotu umowy, czyli inwestycji deweloperskiej, jaką pragnie kupić nabywca. Istotny jest także rzut architektoniczny domu lub mieszkania, który powinien być dołączony do umowy.

W umowie warto uwzględnić jakie będą konsekwencje związane z metrażem. Umowa deweloperska posługuje się najczęściej „metrażem projektowym”, który odbiega od tego, co sprawdza się podczas odbioru technicznego. Warto tę kwestię doprecyzować w umowie przedwstępnej.

Bardzo ważny jest też standard wykończenia, bowiem każdy deweloper inaczej go interpretuje, co daje pole manewru w razie negatywnego odbioru technicznego. Istotne jest, by w umowie zostały zawarte szczegóły, które podczas odbioru technicznego nabywca będzie mógł skontrolować i się do nich odnieść, jeśli będą niezgodne z zapisem dewelopera. 

Poza mieszkaniem, bardzo często w grę wchodzą przynależności, które również powinny być w umowie deweloperskiej doprecyzowane w taki sposób, by można było je skonfrontować z późniejszą realizacją.

Najważniejsze w takiej umowie są jednak terminy. Często pierwszym terminem jest ten związany z ukończeniem prac budowlanych przez dewelopera, który pozwala uzyskać pozwolenie na użytkowanie. W tym miejscu inwestycja przestaje być placem budowy i można zacząć realizować odbiory techniczne poszczególnych mieszkań, więc termin odbioru nieruchomości jest dla nabywcy tym, od którego on zaczyna swoje działania. Ostatnim jest termin podpisania umowy przenoszącej własność , a tym samym termin, który kończy przygodę z deweloperem. 

Należy też pamiętać, że podpisanie umowy deweloperskiej jest wiążące, zaś odstąpienie wiąże się z konsekwencjami, dlatego warto przed finalnym złożeniem podpisu dobrze zastanowić się, czy to właściwa decyzja.

Dlaczego jesteśmy godni zaufania podczas sprawdzania umowy deweloperskiej?

Nasza kancelaria z prawem budowlanym i rynkiem nieruchomości obcuje na co dzień, co zdecydowanie daje nam spore doświadczenie i łatwość w analizowaniu umów deweloperskich. Tak naprawdę współczesne realia pozwalają nam pracować w formie zdalnej, choć mamy swoje placówki w Warszawie i Radomiu, ale dzięki pracy zdalnej mamy dostęp do umów deweloperskich z terenu całej Polski. Nie zamykamy się na inne miasta i mamy wielu klientów, z którymi konsultujemy się telefonicznie. To ogromna możliwość zarówno dla nabywcy, ponieważ skonsultuje się z nami w wygodny dla siebie sposób. Nie musi nigdzie dojeżdżać. My zaś możemy przekazać naszą wiedzę i doświadczenie każdemu, kto tego potrzebuje i się z nami skontaktuje w celu sprawdzenia umowy deweloperskiej.

Informacje dotyczące przynależności w umowie deweloperskiej

Resumując, nasza kancelaria wie na temat odbiorów bardzo dużo. Dzielimy się tą wiedzą w artykułach, w których podkreślamy, jak wiele jest niedopowiedzeń i braku konkretów w umowach deweloperskich. Nabywca, który kieruje się tym, co wyczytał w sieci, może spróbować sam przeanalizować umowę, ale samodzielnie może nie dostrzec niuansów lub sprytnych zapisów, które chronią dewelopera przed konsekwencjami niedotrzymania warunków umowy. Jeśli chce zainwestować na poważnie, sugerujemy, by skorzystał z porady fachowca w tej dziedzinie. To ważne, ponieważ porada doświadczonego prawnika, która będzie ukierunkowana na tą konkretną umowę, z którą przychodzi klient, zawsze będzie więcej warta od informacji z sieci.

Analiza prawna umowy deweloperskiej

Decydując się na nieruchomość z rynku pierwotnego, taka umowa nas nie ominie. Jeżeli chcemy, aby wszystko poszło po naszej myśli, abyśmy nie pozwolili oszukać się w jakiś sposób przez jakieś klauzule, które zawarte są w umowie, to taką umowę powinniśmy dokładnie sprawdzić, zanim podpiszemy. Analiza umowy najlepiej, aby była wykonana przez doświadczonego prawnika lub adwokata czy radcę prawnego, który na pewno prostszym językiem wytłumaczy nam co, jest w tej umowie w porządku, a co może nas niepokoić. Oczywiście za wszelkie czynności prawne będziemy musieli ponieść koszty, ale te koszty mogą być mało znaczące w porównaniu do tego, czego możemy uniknąć, podpisując niezrozumiałą umowę deweloperską.  Te koszty za analizę prawną będą różniły się zależności od tego jak obszerna ma być  analiza, co chcemy, aby zostało sprawdzone, czy chcemy, aby sprawdzone zostały jeszcze inne dokumenty tj. prospekt informacyjny. Analiza umowy deweloperskiej może kosztować od 300 do nawet 2000 zł i zazwyczaj czas oczekiwania to kilka dni. Jeżeli zdecydujemy się na pomoc prawnika, kierujmy się przy wyborze przykładowo tym, aby był ekspertem w dziedzinie prawa nieruchomości oraz jego doświadczeniem. Jeżeli stoimy przed decyzją czy korzystać z usług prawnika, to uważamy, że w tej kwestii nie powinniśmy nawet się zastanawiać, gdyż decydując się już na poświęcenie pewnej sumy  pieniędzy na nieruchomość, to nie zaszkodzi nam doliczenie do tych kosztów dodatkowej kwoty, aby sprawdzić umowę i zyskać spokojniejszą głowę i być może uchronić się przed oszustwem. 

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.

Potrzebujesz, żeby prawnik sprawdził Twoją umowę deweloperską?

Skontaktuj się z nami.

Zarezerwuj odbiór

Pytania i odpowiedzi

Czym jest prawidłowo sporządzona umowa deweloperska?

Umowa deweloperska, zgodnie z ustawą deweloperską, po 2011 roku, powinna być podpisana w formie aktu notarialnego u notariusza.

Do czego powinien się zobowiązać w umowie deweloper?

Przede wszystkim umowa jest po to, by móc później w oparciu o nią egzekwować wykonanie poszczególnych zapisów, a zatem rolą dewelopera jest wybudować, wyodrębnić i finalnie przenieść prawo własności na rzecz nabywcy.

Czym jest rachunek powierniczy?

Rachunek powierniczy to konto, które zabezpiecza pieniądze nabywcy, dzięki niemu deweloper otrzymuje środki na poszczególne etapy, zaś nie ma dostępu do całości.

Jakie zapisy powinny się znaleźć w umowie deweloperskiej?

Umowa deweloperska musi doprecyzować kwestie związane ze standardem wykończenia, przynależnościami, a także opłatami, terminami zakończenia prac i ewentualnymi karami.

Czy przed podpisaniem umowy deweloperskiej warto skorzystać z pomocy prawnika?

Przed podpisaniem umowy deweloperskiej warto skonsultować jej treść ze specjalistą, który zajmuje się tym tematem zawodowo, ponieważ on wie, jakie zapisy magą zaszkodzić nabywcy.

Czy można bez konsekwencji odstąpić od podpisanej umowy deweloperskiej?

Umowa deweloperska nie tylko zobowiązuje dewelopera do zrealizowania inwestycji, ale też nabywcę do tego, że sfinalizuje transakcję, dlatego warto przemyśleć jej podpisanie, by uniknąć ewentualnych konsekwencji.

Baza wiedzy

Mostki termiczne i cieplne norma Jak sprawdzić stan techniczny mieszkania Jak sprawdzić stan techniczny domu Protokół przekazania mieszkania przy sprzedaży Odbiór mieszkania akt notarialny Protokół odbioru domu Odbiór mieszkania lub domu cennik Pomiar wilgotności wylewki Przepisy garaż podziemny Zakup mieszkania krok po kroku Rysy na szybach norma Odbiór techniczny grzejników Badania termowizyjne mieszkania Balustrada normy Odbiór mieszkania grzyb i zawilgocenia Ocena stanu technicznego starego domu Czy piwnica wlicza się w metraż mieszkania Ile kosztuje badanie termowizyjne Dokumenty dostawa prądu od dewelopera Dokumenty od dewelopera przy odbiorze domu Odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnej Kupno domu od dewelopera dokumenty Sprawdzenie domu przed kupnem Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę Normy miejsca postojowego Kupno domu w stanie surowym na co zwrócić uwagę Inwentaryzacja powykonawcza mieszkania Jak sprawdzić stan techniczny budynku? Sprzęt do odbioru mieszkania lub domu Odbiór mieszkania porysowane okna Deweloper nie chce usunąć poprawek Odbiór mieszkania z wadami Odbiór tynków Odpowiedzialność dewelopera za wady ukryte Różnica w metrażu zakupionego domu Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości Kiedy klucze zakup mieszkania z rynku wtórnego O co pytać przy kupnie mieszkania lub domu na rynku wtórnym Ile kosztuje ekspertyza techniczna budynku? Opinia techniczna budynku Odbiór mieszkania kogo polecacie Ile trwa odbiór mieszkania? Lista referencyjna odbioru mieszkania Specjalista odbiór mieszkania Ekspertyza techniczna mieszkania Sprawdzenie metrażu kupowanego mieszkania Protokół odbioru mieszkania od dewelopera Odbiór części wspólnych od dewelopera Odbiór mieszkania po remoncie protokół Normy dotyczące kątów ścian Normy tynkarskie 2021 Normy wilgotności ścian Specjalista do odbioru mieszkania Wrocław Umowa deweloperska a umowa przedwstępna Umowa deweloperska koszty i opłaty Umowa deweloperska na co uważać Umowa deweloperska prawnik Umowa deweloperska pułapki Zakup domu od dewelopera gwarancja Zakup mieszkania od dewelopera rękojmia Opóźnienie dewelopera z odbiorem Ocena domu przed kupnem Pomoc przy kupnie domu Kupno mieszkania krok po kroku Co jest potrzebne do odbioru domu Odbiór prac remontowych Odbiór techniczny ogrzewania podłogowego Przepisanie liczników po kupnie mieszkania Standard wykończenia mieszkania Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej Sprawdzenie firmy wykończeniowej Norma PN Pomoc przy kupnie domu Kiedy odbiór mieszkania Ekspertyza budowlana stanu budynku Odbiór mieszkania upoważnienie Co sprawdzić przed kupnem domu Umowa przedwstępna z deweloperem Umowa deweloperska a hipoteka Odbiór mieszkania rynek wtórny Zakup domu od osoby prywatnej Inspektor budowlany odbiór mieszkania Rzeczoznawca odbiór mieszkania Fachowy odbiór mieszkania Firma do odbioru mieszkania Odbiór mieszkania ile trwa Odbiór mieszkania ustawa deweloperska Odbiór mieszkania cena Odbiór mieszkania kamerą termowizyjną Kredyt hipoteczny czas oczekiwania Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania forum Protokół odbioru mieszkania wzór Odbiór mieszkania rzeczoznawca Inspekcja domu przed kupnem Kupno starego domu na co zwrócić uwagę Odbiór mieszkania normy Zgłoszenie usterek do dewelopera wzór Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę Kupno mieszkania na co zwrócić uwagę rynek wtórny Protokół odbioru remontu mieszkania Opóźniony odbiór mieszkania Odmowa odbioru mieszkania Protokół odbioru mieszkania od dewelopera wzór Protokół odbioru mieszkania po remoncie Odbiór mieszkania z pełnomocnikiem Odbiór mieszkania – metraż Odbiór mieszkania - normy Odbiór posadzek - norma Wykończenie mieszkania przed odbiorem Odbiór mieszkania instalacja wodno-kanalizacyjna Odbiór mieszkania - prąd Odbiór mieszkania protokół zdawczo odbiorczy Odbiór mieszkania krok po kroku Odbiór mieszkania przez pełnomocnika Czynsz a odbiór mieszkania Odbiór mieszkania a umowa przenosząca własność Lista kontrolna odbioru technicznego mieszkania. Odbiór techniczny mieszkania - formalności po odbiorze Dopuszczalne odchyłki przy odbiorze technicznym mieszkania Odbiór mieszkania a pozwolenie na użytkowanie budynku deweloperskiego Czy odbiór techniczny mieszkania różni się od odbioru kluczy?

Dlaczego zamówić profesjonalny odbiór mieszkania?

Odbiór samemu
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nowoczesny, profesjonalny sprzęt;
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.
Odbiór z inżynierem
 • dokładność i spostrzegawczość;
 • wykształcenie techniczne;
 • nowoczesny, profesjonalny sprzęt;
 • znajomość norm i przepisów;
 • znajomość sztuczek dewelopera;
 • doświadczenie z setek odbiorów;
 • badanie termowizyjne.
Zamów odbiór z inżynierem

Ponadto, nasi inżynierowie są certyfikowani przez:

odbiory mieszkań jesteśmy certyfikowani

odbiory mieszkań jesteśmy certyfikowani

Odbiór mieszkania

Zamów odbiór mieszkania
 • tynki i wylewki - zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety - umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony - obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż - weryfikacja z rzutem
 • drzwi - regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje - rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności - komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
NAJPOPULARNIEJSZY

Odbiór z termowizją

Zamów odbiór z termowizją
 • tynki i wylewki - zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety - umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony - obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż - weryfikacja z rzutem
 • drzwi - regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje - rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności - komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • zawilgocenia
  • woda technologiczna "zamknięta" w murach
  • nieszczelność przy wykańczaniu komina lub połaci dachu
  • błędnie wykonane izolacje poziome budynku
  • nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • instalacja elektryczna - czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone
 • ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne - rozmieszczenie mat grzewczych oraz wycieki
 • wentylacja - w którym kierunku działa
 • nieszczelność okien - ubytki ciepła
 • niedociągnięcia i rażące błędy w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych

Odbiór domu

Zamów odbiór domu
 • tynki i wylewki - zawilgocenia, odchylenia od płaszczyzny, ubytki
 • okna i parapety - umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, uszczelki
 • balkony - obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady
 • metraż - weryfikacja z rzutem
 • drzwi - regulacja, uszkodzenia, uszczelki
 • instalacje - rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie
 • przynależności - komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem ewentualnych usterek, braku zgodności z projektem
 • oraz
 • elewacja - pęknięcia, odchylenia, zacieki
 • dach - zacieki i stan dachówek
 • schody - równość stopni, zgodność z normami
 • zagospodarowanie otoczenia

przykładowe usterki odbiory mieszkan i domow

tel. 886 070 650
kontakt@odbiorymieszkan.info